Opštinska izborna komisija Gacko: Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica

Opštinska izborna komisija Gacko obavještava sve političke stranke, udruženja građana i stanovnike opštine Gacko da je Skupština opštine Gacko na sjednici održanoj 16. 07. 2021. donijela Odluku o raspisivanju i provođenju redovnih izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Gacko. Odluka je stupila na snagu 29.07. 2021. godine.

Izbori će biti održani u mjesnim zajednicama na području opštine Gacko u nedelju, 12.09.2021. godine, u vremenu od 09 – 17 časova.

U Savjete mjesnih zajednica sa područja opštine Gacko bira se sledeći broj članova:

1.Mjesna zajednica Gacko – bira se 7 (sedam) članova;
2.Mjesna zajednica Avtovac – bira se 7 (sedam) članova;
3.Mjesna zajednica Brljevo – bira se 5 (pet) članova;
4.Mjesna zajednica Stepen – bira se 5 (pet) članova;
5.Mjesna zajednica Kula – bira se 5 (pet) članova;
6.Mjesna zajednica Vrba – bira se 5 (pet) članova;
7.Mjesna zajednica Nadanići – bira se 5 (pet) članova;
8.Mjesna zajednica Fojnica – bira se 5 (pet) članova;
9.Mjesna zajednica Bistrica – bira se 5 (pet) članova;


Napomena:
Zbog nedovoljnog broja upisanih birača izbori za Savjet mjesne zajednice Bistrica neće biti održani.

Izbore za Savjete mjesnih zajednica sprovodi Opštinska izborna komisija Gacko i vrši imenovanje biračkih odbora u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona BiH, Izbornog zakona RS, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uputstva o organizovanju  i sprovođenju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica, Statuta opštine Gacko i Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Gacko.

Kandidate za Savjete mjesnih zajednica predlaže:

-najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet, a mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača.
-najmanja 50 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice za koju se sprovode izbori za Savjet,a mjesna zajednica ima  od 1000 – 5000 registrovanih birača.
-udruženja građana koja djeluju na području opštine Gacko.
-političke stranke koje na području opštine Gacko imaju opštinske odbore ili drugi vid organizovanja.
Predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova Savjeta za tu mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:
-da na dan raspisivanja izbora imaju prebivalište na području mjesne zajednice za čiji se Savjet kandiduju.
-da su upisani u Centralni birački spisak.     

Prilikom predlaganja kandidata ovlašteni predlagači moraju voditi računa o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti u skladu sa članom 20, Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH Br.32 /10 Prečišćeni tekst).

Zahtjevi za ovjeru kandidatskih lista podnose se na propisanim obrascima, a rok za predaju je 27.08.2021. godine.

Ovlašteni predlagači mogu predložiti po jednog člana biračkog odbora i njegovog zamjenika za sprovođenje izbora u mjesnoj zajednici za koju su podnijeli kandidatsku listu. Članovi biračkih odbora moraju biti upisani u Centralni birački spisak mjesne zajednice za koju se predlažu za imenovanje.

Prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji uz svojeručno potpisanu izjavu predloženog člana biračkog odbora na propisanom obrascu. Rok za predaju prijedloga za imenovanje članova biračkih odbora je 02.09.2021. godine.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedišti Opštinske izborne komisije Gacko ul. Nemanjina br. 5, a dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 059/472-426.

Podijelite vijest