Општинска изборна комисија Гацко: Избори за чланове Савјета мјесних заједница

Општинска изборна комисија Гацко обавјештава све политичке странке, удружења грађана и становнике општине Гацко да је Скупштина општине Гацко на сједници одржаној 16. 07. 2021. донијела Одлуку о расписивању и провођењу редовних избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Гацко. Одлука је ступила на снагу 29.07. 2021. године.

Избори ће бити одржани у мјесним заједницама на подручју општине Гацко у недељу, 12.09.2021. године, у времену од 09 – 17 часова.

У Савјете мјесних заједница са подручја општине Гацко бира се следећи број чланова:

1.Мјесна заједница Гацко – бира се 7 (седам) чланова;
2.Мјесна заједница Автовац – бира се 7 (седам) чланова;
3.Мјесна заједница Брљево – бира се 5 (пет) чланова;
4.Мјесна заједница Степен – бира се 5 (пет) чланова;
5.Мјесна заједница Кула – бира се 5 (пет) чланова;
6.Мјесна заједница Врба – бира се 5 (пет) чланова;
7.Мјесна заједница Наданићи – бира се 5 (пет) чланова;
8.Мјесна заједница Фојница – бира се 5 (пет) чланова;
9.Мјесна заједница Бистрица – бира се 5 (пет) чланова;


Напомена:
Због недовољног броја уписаних бирача избори за Савјет мјесне заједнице Бистрица неће бити одржани.

Изборе за Савјете мјесних заједница спроводи Општинска изборна комисија Гацко и врши именовање бирачких одбора у складу са одговарајућим одредбама Изборног закона БиХ, Изборног закона РС, Закона о локалној самоуправи, Упутства о организовању  и спровођењу избора за чланове Савјета мјесних заједница, Статута општине Гацко и Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Гацко.

Кандидате за Савјете мјесних заједница предлаже:

-најмање 30 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има до 1000 регистрованих бирача.
-најмања 50 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се спроводе избори за Савјет,а мјесна заједница има  од 1000 – 5000 регистрованих бирача.
-удружења грађана која дјелују на подручју општине Гацко.
-политичке странке које на подручју општине Гацко имају општинске одборе или други вид организовања.
Предлагачи предлажу највише онолико кандидата колико се бира чланова Савјета за ту мјесну заједницу, а предложени кандидати морају да испуњавају следеће услове:
-да на дан расписивања избора имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за чији се Савјет кандидују.
-да су уписани у Централни бирачки списак.     

Приликом предлагања кандидата овлаштени предлагачи морају водити рачуна о равноправној полној заступљености у складу са чланом 20, Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини (Сл. гласник БиХ Бр.32 /10 Пречишћени текст).

Захтјеви за овјеру кандидатских листа подносе се на прописаним обрасцима, а рок за предају је 27.08.2021. године.

Овлаштени предлагачи могу предложити по једног члана бирачког одбора и његовог замјеника за спровођење избора у мјесној заједници за коју су поднијели кандидатску листу. Чланови бирачких одбора морају бити уписани у Централни бирачки списак мјесне заједнице за коју се предлажу за именовање.

Приједлози за именовање чланова бирачких одбора подносе се Општинској изборној комисији уз својеручно потписану изјаву предложеног члана бирачког одбора на прописаном обрасцу. Рок за предају приједлога за именовање чланова бирачких одбора је 02.09.2021. године.

Сви потребни обрасци могу се преузети у сједишти Општинске изборне комисије Гацко ул. Немањина бр. 5, а додатне информације могу се добити на број тел. 059/472-426.

Подијелите вијест