Opština Gacko raspisala Konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Opštinska uprava opštine Gacko danas je raspisala Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2016/17. godinu. Redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija, koji imaju stalno mjesto prebivališta u opštini Gacko, imaju pravo da podnesu zahtjev Opštini Gacko za dodjelu stipendija, ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način.

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

  • Uvjerenje o redovnom školovanju;
  • Uverenje o stalnom mjestu prebivališta;
  • Izjavu da nije korisnik stipendije (kredita) odobrenog od strane drugog pravnog lica;
  • Kućnu listu;
  • Dokaze koji se odnose na sljedeće kategorije:
  1. Dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I-IV kategorije invalidnosti i djece bez jednog ili oba roditelja;
  2. Dokaze o prihodima porodičnog domaćinstva;
  3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja;
  4. Stipendiranje deficitarnih zanimanja, bodovaće se na osnovu uvjerenja o redovnom školovanju.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti na protokol (kancelarija broj 1.) Opštine Gacko.
Za sve informacije po ovom pitanju obratiti se u kancelariju broj 25. Opštine Gacko.
Konkurs ostaje otvoren do 06. 07. 2017. godine. 

Tekst Konkursa možete pogledati u prilogu.

Konkurs za dodjelu stipendija

 

Podijelite vijest