Opština Gacko: Izvodi iz projekta uređenja Trga Save Vladislavića (prilog)

Nakon usvojenih sugestija sa drugog sastanka Savjeta plana Opštine Gacko koji je održan u aprilu mjesecu,  projektant je otklonio sve barijere za izradu glavnog projekta uređenja Trga Save Vladislavića, odnosno porte hrama Sv. Trojice sa okolnim zemljištem. Tenderska procedura za uređenje trga biće pokrenuta prije Trojičindana, a radovi bi trebali početi tokom ljeta, sa rokom za izvođenje od 90 dana. 

“Tokom sastanka projektantu su date instrukcije za proširenje površina za popločanje u nivou spomenika, i od opštine do stepeništa na glavnu ulicu, kao i primjedbe za eventualno izostavljanje pojedinih kućica (nadstrešnica) sa platoa ukoliko budu smetale ljepšem izgledu zgrade, a sve ostalo je usvojeno. Broj i raspored kućica biće preciziran u tenderskoj dokumentaciji, kao i svi ostali detalji obuhvaćeni projektom”, kaže načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović.

U prilogu možete pogledati izvode iz projekta – 3D pregled sa glavne ulice, preglednu i građevinsku situaciju, situaciju sa hortikulturom, izgled kućice prema zgradi i detalji poput česme koja će se pored kućica naći na određenom mjestu na trgu.

Izvodi iz glavnog projekta Trga u Gacku

 

Podijelite vijest