Opština Gacko izabrana za učešće u drugoj fazi MEG projekta

Na osnovu rezultata Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za podnošenje prijava za učešće u provođenju druge faze Projekta opštinskog upravljanja životnom sredinom (MEG) u Bosni i Hercegovini, Opština Gacko izabrana je za učešće u drugoj fazi MEG projekta.

Druga četvorogodišnja faza MEG projekta (2021-2025.) ima za cilj doprinijeti demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i uvođenju efektivnijih i efikasnijih javnih usluga za građane i građanke. Ovo se planira postići kroz dijalog o politici dobre lokalne uprave, zajedno s regulatornim poboljšanjima na području usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama, koji će omogućiti efektivnije, pravičnije i održivo pružanje osnovnih lokalnih usluga.

Konkretna podrška MEG projekta fokusiraće se na rad sa odabranim partnerskim jedinicama lokalne samouprave, uključujući aktivnosti sa skupštinama opština, opštinskim rukovodstvom, službama za zaštitu životne sredine, komunalne djelatnosti i finansije, te vodovodnim preduzećima. Pored podrške na lokalnom nivou, projekat predviđa i podršku unapređenju regulatornog okvira, te jačanju relevantnih institucionalnih kapaciteta na entitetskom, odnosno kantonalnom nivou.

Planirana je finansijska podrška ovog projekta JP „Vodovod“ Gacko u iznosu od 180.000 USD (310.000 KM) uz obavezu da Opština Gacko obezbijedi sufinansiranje u iznosu od 60% doprinosa MEG projekta.

Planirani su i uvodni sastanci sa načelnicima/gradonačelnicima svih partnerskih jedinica lokalne samouprave, predstavnicima relevantnih službi i vodovodnih preduzeća kako bi sve učesnike detaljnije upoznali sa planiranim aktivnostima i njihovom vremenskom dinamikom sveobuhvatnom razvoju Opštine Gacko.

Opština Gacko potpisala je pismo namjere i potvrdila interes i spremnost, da kao izabrana jedinica lokalne samouprave bude partner i aktivno učestvuje u realizaciji druge faze projekta opštinskog upravljanja životnom sredinom (MEG), u periodu od 2021. do 2025. godine.

Podijelite vijest