Oglas Komisije za nagrade i priznanja

Nagrade i priznanja Opštine Gacko su nagrade i priznanja za djela, životna djela za doprinos i rad koji zaslužuju opšte isticanje i uvažavanje.

Skupština opštine je ustanovila sledeća priznanja:

  1. Povelja Opštine Gacko  –  “Vasilj Grđić”
  2. Plaketa Svete Trojice

Povelja opštine Gacko – “Vasilj Grđić”,  dodjeljuje se kao najviše priznanje za poseban doprinos u razvoju opštine Gacko, odnosno za rad i djelo koje zaslužuje opšte isticanje i priznanje.

Plaketa Svete Trojice dodjeljuje se za doprinos u razvoju opštine, odnosno za doprinos i djela koja zaslužuju opštinska priznanja i isticanja.

Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim subjektima.                                                             

Pravo predlaganja kandidata za priznanja imaju pravna i fizička lica sa sjedištem u opštini Gacko, odnosno prebivalištem na teritoriji opštine Gacko.

Predlagači su dužni svoje prijedloge za opštinske nagrade i priznanja dostaviti Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine opštine Gacko, najkasnije do 1. maja za godinu u kojoj se priznanje dodjeljuje.

Prijedlog mora da sadrži: podatke o kandidatu, ovjeren zapisnik sa sastanka ukoliko je prijedlog uputilo pravno lice, obrazloženje prijedloga sa aspekta opravdanosti, odnosno razlozima dodjele u skladu sa propisanim kriterijima.

Prijedlog za dodjelu utvrđuje Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Gacko i dostavlja ga u pisanoj formi Skupštini opštine Gacko na razmatranje.

Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Opštine Gacko donosi se na sjednici Skupštine opštine Gacko, a uručuje se svečano povodom Dana opštine.                                                

Podijelite vijest