Оглас Комисије за награде и признања

Награде и признања Општине Гацко су награде и признања за дјела, животна дјела за допринос и рад који заслужују опште истицање и уважавање.

Скупштина општине је установила следећа признања:

  1. Повеља Општине Гацко  –  “Васиљ Грђић”
  2. Плакета Свете Тројице

Повеља општине Гацко – “Васиљ Грђић”,  додјељује се као највише признање за посебан допринос у развоју општине Гацко, односно за рад и дјело које заслужује опште истицање и признање.

Плакета Свете Тројице додјељује се за допринос у развоју општине, односно за допринос и дјела која заслужују општинска признања и истицања.

Награде и признања могу се додјељивати појединцима, предузећима, установама, мјесним заједницама, удружењима грађана и другим субјектима.                                                             

Право предлагања кандидата за признања имају правна и физичка лица са сједиштем у општини Гацко, односно пребивалиштем на територији општине Гацко.

Предлагачи су дужни своје приједлоге за општинске награде и признања доставити Комисији за награде и признања Скупштине општине Гацко, најкасније до 1. маја за годину у којој се признање додјељује.

Приједлог мора да садржи: податке о кандидату, овјерен записник са састанка уколико је приједлог упутило правно лице, образложење приједлога са аспекта оправданости, односно разлозима додјеле у складу са прописаним критеријима.

Приједлог за додјелу утврђује Комисија за награде и признања Скупштине општине Гацко и доставља га у писаној форми Скупштини општине Гацко на разматрање.

Одлука о додјели награда и признања Општине Гацко доноси се на сједници Скупштине општине Гацко, а уручује се свечано поводом Дана општине.                                                

Подијелите вијест