Održana stručna rasprava o Prednacrtu izmjene dijela Regulacionog Plana „Centar 1“ Gacko

Danas je u sali SO-e Gacko održana stručna rasprava o Prednacrtu izmjene dijela Regulacionog Plana „Centar 1“ između nosioca pripreme – Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu opštine Gacko i nosioca izrade – Instituta za građevinarstvo Trebinje.

Aleksa Zelenović, načelnik odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, rekao je da su predstavnici Instituta za građevinarstvo prezentovali detaljne izmjene plana.

„Na prezentaciju i planske prijedloge iznesene su određene primjedbe i sugestije koje su vođene u posebnom zapisniku. Predstavnicima Javnih preduzeća dostavljeni su materijali kako bi mogli dati svoja konkretna rješenja iz oblasti elektro instalacija, vodovoda i kanalizacije i PTT instalacije. Nakon ovoga slijedi obrada Prednacrta u Nacrt plana na taj način što će opravdane primjedbe i sugestije nosilac izrade da ugradi u dokument. Ovo nam je neophodno kako bi centralni dio grada mogli da uredimo i da sam centar dovedemo na viši urbani nivo“, istakao je Zelenović.

Nacrt plana ide u dalju skupštinsku proceduru, nakon koje slijedi javni uvid u trajanju od mjesec dana, gdje će svi građani, vlasnici objekata i potencijalni investitori biti upoznati sa rješenjima i moći da daju svoje primjedbe i sugestije kako bi konačan prijedlog išao na usvajanje.

Naselje Centar nalazi se u okviru užeg urbanog područja definisanog Urbanističkim planom i predstavlja multifukcionalni urbani ambijent. Prostire se u prvoj gradskoj zoni sa dominantnim stambeno poslovnim objektima. Unutar naselja smješteni su i značajni objekti javnih službi i privrednih subjekata, Takođe, unutar obuhvata nalaze se i vjerski objekti – pravoslavne crkve i džamija sa pratećim sadržajima.

Važećim Regulacionim planom „Centar 1“ definisani su urbanističko-tehnički parametri koji su značajni za proces nove izgradnje, upotrebe objekata i urbanog prostora, te definisanja građevinskih parcela i uređenja javnih i drugih površina.

Potreba za izradom Izmjena i dopuna Regulacionog Plana javila se na inicijativu Investitora za kvalitetnijom i adekvatnijom organizacijom prostora.

Podijelite vijest