Одржана стручна расправа о Преднацрту измјене дијела Регулационог Плана „Центар 1“ Гацко

Данас је у сали СО-е Гацко одржана стручна расправа о Преднацрту измјене дијела Регулационог Плана „Центар 1“ између носиоца припреме – Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту општине Гацко и носиоца израде – Института за грађевинарство Требиње.

Алекса Зеленовић, начелник одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, рекао је да су представници Института за грађевинарство презентовали детаљне измјене плана.

„На презентацију и планске приједлоге изнесене су одређене примједбе и сугестије које су вођене у посебном записнику. Представницима Јавних предузећа достављени су материјали како би могли дати своја конкретна рјешења из области електро инсталација, водовода и канализације и ПТТ инсталације. Након овога слиједи обрада Преднацрта у Нацрт плана на тај начин што ће оправдане примједбе и сугестије носилац израде да угради у документ. Ово нам је неопходно како би централни дио града могли да уредимо и да сам центар доведемо на виши урбани ниво“, истакао је Зеленовић.

Нацрт плана иде у даљу скупштинску процедуру, након које слиједи јавни увид у трајању од мјесец дана, гдје ће сви грађани, власници објеката и потенцијални инвеститори бити упознати са рјешењима и моћи да дају своје примједбе и сугестије како би коначан приједлог ишао на усвајање.

Насеље Центар налази се у оквиру ужег урбаног подручја дефинисаног Урбанистичким планом и представља мултифукционални урбани амбијент. Простире се у првој градској зони са доминантним стамбено пословним објектима. Унутар насеља смјештени су и значајни објекти јавних служби и привредних субјеката, Такође, унутар обухвата налазе се и вјерски објекти – православне цркве и џамија са пратећим садржајима.

Важећим Регулационим планом „Центар 1“ дефинисани су урбанистичко-технички параметри који су значајни за процес нове изградње, употребе објеката и урбаног простора, те дефинисања грађевинских парцела и уређења јавних и других површина.

Потреба за израдом Измјена и допуна Регулационог Плана јавила се на иницијативу Инвеститора за квалитетнијом и адекватнијом организацијом простора.

Подијелите вијест