Održana redovna sjednica Skupštine Crvenog krsta Gacko

Opštinska organizacija Crvenog krsta Gacko danas je održala redovna godišnju sjednicu Skupštine. Osamnaest članova koliko ih je prisustvovalo, jednoglasno su usvojili izvještaj o radu Crvenog krsta za 2015. godinu, izveštaj o materijalnom i finansijskom poslovanju kao i plan aktivnosti za tekuću, 2016. godinu.

Sekretar Crvenog krsta, Branislav Arnautović, prisutne je upoznao sa aktivnostima koje su provedene u 2015. godini. Prema njegovim riječima, tokom prošle godine razmatrani su i usvajani program rada ove organizacije, finansijski i narativni izvještaji i dogovarana je realizacija svih aktivnosti. Pripremana su i organizovana takmičenja, organizovani kampovi za podmladak i omladinu Crvenog krsta i obilježavani su svi tradicionaln datumi.

Pored niza programskih aktivnosti, posebno je istaknut socijalno-humanitarni karakter Crvenog krsta. S tim u vezi, u protekloj godini ova ogranizacija ulagala je maksimalne napore da da svoj doprinos u realizaciji aktivnosti humanitarnog karaktera. Uz pomoć i učešće mladih (podmlatka i omladine), održali su i realizovali niz projekata i bili učesnici humanitarnih akcija u našoj opštini i šire.

U protekloj godini OO Crvenog krsta poslovala je pozitivno, a osnovna sredstva iz kojih se finansira izdvajaju se iz budžeta Opštine. Veoma uspješno razvija partnertske odnose sa drugim organizacijama, ustanovama i udruženjima u našoj lokalnoj zajednici, koje pomažu ili mogu pomoći u provođenju humanitarnih projekata.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Gacko odlučna je da i u narednom periodu ostane vjerna svojim načelima, da razvija vlastite kapacitete, da povećava broj volontera, članova podmatka i omladine i da radi na realizaciji svih drugih zadataka iz svojih planova.

Podijelite vijest