Održana radionica na temu: LOD metodologija i njena primjena

Danas je u prostorijama opštine Gacko održana radionica na temu LOD metodologija i njena primjena.  Radionici su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva sa područja opštine, kao i predstavnici menadžmenta opštine.

LOD metodologija ima za cilj da pruži podršku jedinicama lokalne samouprave da usmjere sredstva javne potrošnje namijenjena organizacijama civilnog društva kroz projektni pristup stvarnim potrebama.

„Namjera  nam je da opštinama predstavimo projekat, kao i da se opštine animiraju i uključe u projekat i date su i preporuke sa ciljem unaprjeđenja transparentnosti. Svi pozivi za projekte moraju se poklapati sa Strategijom razvoja, a sve opštine imaju isto pravo da apliciraju na sredstva bez obzira na njihovu veličinu“, istakao je Goran Rakić, koordinator za LOD projekat.

Projekat “Jačanje lokalne demokratije –LOD”, trenutno u svojoj četvrtoj fazi, započeo je sa novim ciklusom aktivnosti početkom juna 2014. godine. LOD IV finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Organizator radionice je Savez opština i gradova Republike Srpske.

 

Podijelite vijest