Održana Javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta opštine Gacko za 2021. godinu

Javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta opštine Gacko za 2021. godinu održana je danas u sali Skupštine opštine Gacko. Budžetom opštine Gacko za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.879.000 KM, a okvir Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2021. godinu iznosi 15.973.000 KM.

Prisutne predstavnike javnih ustanova, organizacija i udruženja najviše je zanimalo pitanje plata, toplih obroka i regresa za godišnji odmor.

Prema riječima, v. d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Milivoja Boljanovića, Nacrt Rebalansa budžeta prethodno je upućen Ministarstvu finansija i dobijeno je pozitivno mišljenje sa par primjedbi, a glavna se odnosi na plate.

“Što se tiče plata, planirane su da se isplate u cjelosti kako je to išlo i do sada. Uključen je regres od 540 KM, a za budžetske korisnike koji se mogu uklopiti u budžetska sredstva ostavljen je i dio toplog obroka. Za one kojima treba dodati sredstva za plate nije dodat topli obrok. Mišljenje Ministarstva finansija je da se ta sredstva za plate moraju korigovati. Opisno su naveli da se smanje, a nisu naveli iznos”, rekao je Boljanović, pojašnjavajući da će se u tom pogledu raditi detaljna analiza kako bi taj iznos bio što manji.

Druga bitna primjedba odnosila se na kredit od 2,8 miliona maraka, koji će se koristiti za finansiranje starih obaveza.

“Taj kredit je bio podijeljen na dva lota. Jedan je prošao u iznosu od 1,5 milion maraka, upravo pripremamo dokumentaciju, i biće iskorišten za plaćanje starih kratkoročnih obaveza koje su u bilansu stanja iskazane u iznosu od 6,7 miliona maraka. U ovoj godini je dosta starih obaveza otplaćeno, a to su obaveze koje su se morale uplatiti da bi mogli normalno funkcionisati. Prije svega to su porezi i doprinosi na lična primanja od septembra do kraja godine. Isplaćena je i novembarska plata, stare obaveza po kreditima koje su bile dospjele, dio obaveza prema dobavljačima i drugo”, pojasnio je Boljanović.

Kako je istakao, planirano je da se iznos od 1.5 miliona maraka iskoristi i za plaćanje stipendija u iznosu od oko 140.000 KM, podsticaja za poljoprivrednike i neto decembarsku platu, sa porezom. Plan je da se iz vlastitih sredstava otplati dio ovih obaveza.

Regres je planiran za sve budžetske korisnicike, i već postoji 2/3 sredstava u te svrhe. Međutim, u ovom momentu bi mogao biti isplaćen samo korisnicima koji se uklapaju u budžetska sredstva.

U Rebalans budžeta uklopljene su i sve investicije, po starim ugovorima iz prošle godine koji su bili na snazi.

“Bitnijih izmjena nije bilo, ostalo je sve kao u budžetu koji je usvojen u martu mjesecu. On je i dalje na snazi i sva plaćanja vrše se po budžetu kako je i planirano. Takođe, moramo vršiti kontrolu i ne bi trebalo do kraja godine da se probije bilo koja budžetska pozicija. Ako bi na nekim stavkama, koje ne zavise kod nas, došlo do probijanja to se može tolerisati”, zaključio je Boljanović.

Sve današnje primjedbe i sugestije biće uzete u razmatranje, a javna rasprava o nacrtu ovoga dokumenta biće otvorena još sutra, u sali Skupštine opštine Gacko, u istom terminu (od 11 časova).

Podijelite vijest