Одржана Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета општине Гацко за 2021. годину

Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета општине Гацко за 2021. годину одржана је данас у сали Скупштине општине Гацко. Буџетом општине Гацко за 2021. годину планирана су средства у износу од 13.879.000 КМ, а оквир Ребаланса буџета општине Гацко за 2021. годину износи 15.973.000 КМ.

Присутне представнике јавних установа, организација и удружења највише је занимало питање плата, топлих оброка и регреса за годишњи одмор.

Према ријечима, в. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Миливоја Бољановића, Нацрт Ребаланса буџета претходно је упућен Министарству финансија и добијено је позитивно мишљење са пар примједби, а главна се односи на плате.

“Што се тиче плата, планиране су да се исплате у цјелости како је то ишло и до сада. Укључен је регрес од 540 КМ, а за буџетске кориснике који се могу уклопити у буџетска средства остављен је и дио топлог оброка. За оне којима треба додати средства за плате није додат топли оброк. Мишљење Министарства финансија је да се та средства за плате морају кориговати. Описно су навели да се смање, а нису навели износ”, рекао је Бољановић, појашњавајући да ће се у том погледу радити детаљна анализа како би тај износ био што мањи.

Друга битна примједба односила се на кредит од 2,8 милиона марака, који ће се користити за финансирање старих обавеза.

“Тај кредит је био подијељен на два лота. Један је прошао у износу од 1,5 милион марака, управо припремамо документацију, и биће искориштен за плаћање старих краткорочних обавеза које су у билансу стања исказане у износу од 6,7 милиона марака. У овој години је доста старих обавеза отплаћено, а то су обавезе које су се морале уплатити да би могли нормално функционисати. Прије свега то су порези и доприноси на лична примања од септембра до краја године. Исплаћена је и новембарска плата, старе обавеза по кредитима које су биле доспјеле, дио обавеза према добављачима и друго”, појаснио је Бољановић.

Како је истакао, планирано је да се износ од 1.5 милиона марака искористи и за плаћање стипендија у износу од око 140.000 КМ, подстицаја за пољопривреднике и нето децембарску плату, са порезом. План је да се из властитих средстава отплати дио ових обавеза.

Регрес је планиран за све буџетске корисницике, и већ постоји 2/3 средстава у те сврхе. Међутим, у овом моменту би могао бити исплаћен само корисницима који се уклапају у буџетска средства.

У Ребаланс буџета уклопљене су и све инвестиције, по старим уговорима из прошле године који су били на снази.

“Битнијих измјена није било, остало је све као у буџету који је усвојен у марту мјесецу. Он је и даље на снази и сва плаћања врше се по буџету како је и планирано. Такође, морамо вршити контролу и не би требало до краја године да се пробије било која буџетска позиција. Ако би на неким ставкама, које не зависе код нас, дошло до пробијања то се може толерисати”, закључио је Бољановић.

Све данашње примједбе и сугестије биће узете у разматрање, а јавна расправа о нацрту овога документа биће отворена још сутра, у сали Скупштине општине Гацко, у истом термину (од 11 часова).

Подијелите вијест