Održana Dvadeseta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Juče je održana 20. redovna sjednica Skupštine opštine Gacko, koju je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu potpredsjednika Koste Milićevića, sekretara Dragana Jegdića, zamjenika načelnika opštine Gacko Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, službenika za odnose sa javnošću i Radio Gacka.

Na dnevnom redu našlo se 17. tačaka.

Sa 11 glasova “za” i 7 uzdržanih prihvaćen je Zapisnik sa Devetnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 11.07.2019. godine.

U ime predlagača, na tačku koja se odnosila na Plan investiranja i Plan kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, pojašnjenje je dao zamjenik načelnika, Radoica Antunović. U planu kapitalnih ulaganja za ovu godinu, između ostalih, uvršteni su radovi na izgradnji sportske dvorane u vrijednosti 980 hiljada maraka, Rekonstrukcija dijela ulice Alekse Šantića u vrijednosti od 150 hiljada maraka, te uređenje Trga Save Vladislavića i užeg centra grada u vrijednosti od 100 hiljada maraka. Ukupno sredstva za ovu namjenu koja su obezbijeđena iz Budžeta opštine i kreditnog zaduženja iznose 2 miliona 518 hiljada maraka. Zamjerke i diskusija odbornika opozicije po ovoj tački odnosila se na to da se na kraju građevinske sezone donosi ovaj dokument.

Plan je usvojen sa 10 glasova “za” i 8 “protiv”.

Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu usvojen je glasovima većine. U izvještaju je navedeno 14 projekata koje su trebali biti realizovani tokom prošle godine. Odbornici opozicije ocijenili su da je mali broj onih koji su realizovani tokom 2018. godine, na koju se Program i odnosi. Načelnik odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu pojasnio je da će Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019. godinu biti planirani radovi koji nisu realizovani tokom prošle godine.

Sa 10 glasova “za” i 8 “protiv”, usvojena je i četvrta tačka dnevnog reda – Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019. godinu. Potrebnu većinu dobio je i amandman koji se odnosio na to da se u okviru Radova na pristupnom putu za naselje “Rivina” doda stavka Asfaltiranje prilaza iz Ulice Solunskih dobrovoljaca do zgrade za zbrinjavanje PPB i RVI, i to u omjeru “Rivina” 5 hiljada maraka, a asfaltiranje postojeće ulice 15 hiljada maraka.

Nakon duže diskusije, većinom glasova usvojena su dva Izvještaja o radu Javnih preduzeća „Vodovod“ i “Komus” a.d. Gacko za 2018. godinu, sa Prijedlogom mjera. Uzimajući u obzir tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalaze oba preduzeća, zamjenik načelnika Radoica Antunović, predložio je da bi jedno od rješenja bilo da se budžetu planiraju veća sredstva nego što su to bila do sad, ali ne u vidu granta nego programa.

“Mislim da bi i jedni i drugi trebali da do 15. oktobra urade Program za dodjelu otpremnina sa tačnim planom provođenja toga programa, kako bi mi u budžetu za 2020. godinu mogli planirati sredstva za tu namjenu”, rekao je Antunović.

Podršku svih odbornika, uključujući odbornike opozicije, dobila je direktor JP “Komus” Dragana Rudan. Iako Izvještaj ovog preduzeća nije dobio podršku opozicije, svi su jednoglasno prihvatili Plan mjera za prevazilaženje krize u ovom preduzeću, ocijenivši ga vrlo kvalitetnim.

Zbog nepotpunog materijala, uz saglasnost predlagača sedma tačka dnevnog reda – Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu, povučena je sa dnevnog reda.

Uvodna pojašnjenja na osmu tačku – Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko i utrošku sredstava budžetske rezerve za period januar – jun 2019. godine, dao je načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović. Ukupni prihodi iznose 10 miliona 104 hiljade 500 KM, ostvareni su za prvih 6 mjeseci u iznosu od 5 miliona 104 hiljade 275 maraka. Rashodi su realizovani u iznosu od 4 miliona 283 hiljade 477 maraka što je 50,90 % u odnosu na plan. Ocijenivši da je u proteklih šest mjeseci vidna potrošačka i socijalna karta budžeta, ova tačka nije dobila podršku odbornika opozicije. Izvještaj je nakon diskusije usvojen sa 10 glasova “za” i 8 “protiv”.

Sa 10 glasova “za” i 8 “protiv”, usvojen je i Nacrt Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2019. godinu. Na osnovu rebalansa, ukupni prihodi iznosili bi 10 miliona i 573 hiljade što iznosi povećanje od 4,64% u odnosu na plan. Prema rebalansu budžet će biti 12 miliona 855 hiljada 90 maraka, a planirano je 12 miliona 100 hiljada i 990 KM.

Suficit (kreditna sredstva) prenesen u 2019. godinu iznosi 1 milion i 827 hiljada i 490 maraka, a prema riječima Papovića, više od polovine iznosa planirano je za izgradnju sportske dvorane. On je dodao da je Ministarstvo dalo preporuku da se smanji rashodovna strana po osnovu korišćenja roba i usluga, a kako bi budžet izdržao povećanje po osnovu ličnih primanja od 4,53%. Povećanje je obrazložio zapošljavanjem djece poginulih boraca u junu mejesecu ove godine. Papović je najavio i javnu raspravu koja je zakazana za petak, 11. oktobra, u Sali skupštine sa početkom u 10 časova.

NAPOMENA: Dokument Nacrt Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2019. godinu detaljno požete pogledati u kartici Dokumenti —->> Budžet 2019, na našem sajtu.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu JU „Dječiji vrtić“ Gacko za školsku 2018/19. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu. Direktor vrtića, Jelena Gutović, istakla je da je u toku izrada Projekta proširenja kapaciteta vrtića, kako bi već iduće godine sva zainteresovana djeca mogla boraviti u ovoj vaspitno obrazovnoj ustanovi. Gutović je istakla da su ove školske godine imali 230 prijava, a da je kapacitet vrtića 120-130 djece.

Većinom glasova prihvaćene su i Informacija o stanju u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u opštini Gacko za školsku 2018/19. godinu sa Prijedlogom mjera, informacija o stanju javnog reda i mira, kao i bezbjednosti u saobraćaju na području opštine Gacko u 2018. godini i prvoj polovini 2019. godine informacija, i informacija o stanju u oblasti javnog prevoza u opštini Gacko.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju „Narodne biblioteke Gacko“.

Riješeno je jedno pitanje imovinsko – pravnih odnosa, dok odborničkih pitanja na ovom zasjedanju nije bilo.

Podijelite vijest