Održana Dvadeset druga redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Dvadeset druga redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održana je u četvrtak, 11. aprila u sali Skupštine opštine, u prisustvu 17 odbornika.

Na prijedlog načelnika opštine, dr Ognjena Milinkovića, na dnevni red su uvrštene dvije tačke i to: Razrješenje načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove opštine Gacko i Odluka o lokalitetu Gat.

Nije prihvaćen Prijedlog odbornika Radoice Antunovića, da se sa dnevnog reda povuče tačka: Prijedlog Odluke o utvrđivanju posebnog interesa u cilju ekonomskog i socijalnog napretka opštine Gacko, u svrhu ivesticionog ulaganja na lokalitetu bivše kasarne Avtovac.

Nakon prihvaćenog dnevnog reda usvojen je Zapisnik sa Dvadeset prve redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane 22. februara.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora za 2024. godinu usvojen je sa 11 glasova za i 6 uzdržanih.

Kako je navedeno u odluci, utvrđuje se prosječna konačna građevinska cijena 1 m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora za područje opštine Gacko iz 2023. godine, u iznosu od 900 KM. Ukoliko su individualni objekti izgrađeni u sopstvenoj režiji cijena je  630 KM/m2 korisne stambene, odnosno poslovne površine. Ukoliko se grade objekti kolektivnog stanovanja za koje je investitor i izvođač isto pravno lice cijena takođe iznosi 630 KM/m2.

Prijedlog Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2024. godinu usvojen je sa 11 glasova za, 6 uzdržanih i jednim glasom protiv.

Nakon duže diskusije usvojen je Prijedlog Odluke o utvrđivanju posebnog interesa u cilju ekonomskog i socijalnog napretka opštine Gacko, u svrhu ivesticionog ulaganja na lokalitetu bivše kasarne Avtovac.

Načelnik opštine Gacko, dr Ognjen Milinković, dao je uvodnu riječ u vezi sa Prijedlogom Odluke o utvrđivanju posebnog interesa u cilju ekonomskog i socijalnog napretka opštine Gacko, u svrhu ivesticionog ulaganja na lokalitetu bivše kasarne Avtovac.

Kako je rekao, usvajanjem ove Odluke ne prenosi se istog trenutka zemljište i nepokretnosti u korist investitora, nego se otvara mogućnost i stvaraju uslovi za dalju proceduru.

„U tački III definisano je,  da nakon usvajanja ove Odluke, ide procedura koja se odnosi na sastavljanje nacrta ugovora, dobijanje mišljenja od strane Pravobranilaštva Republike Srpske, a onda sve to zajedno se opet vraća na davanje saglasnosti od strane Skupštine opštine Gacko, na zaključenje ugovora“, rekao je Milinković.

U cilju zaštite svojih interesa, po ovoj Odluci Opština traži bezuslovnu bankarsku garanciju na puni iznos procijenjene vrijednosti nepokretnosti u iznosu od 2.130.842,50 KM.

„Bitno je još napomenuti da ukoliko investitor se ne bude pridržavao odredaba ugovora, Opština Gacko će aktivirati bankarsku garanciju, a zemljište i sve nepokretnosti će se vratiti u vlasništvo Opštine Gacko. Takođe, investitor će platiti sve naknade Opštini koje će proizaći iz samog korištenja zemljišta i predmetnih nepokretnosti, što je takođe definisano Odlukom“, pojasnio je načelnik.

Milinković je zaključio da, ukoliko dođe do zaključenja ugovora, odnosno do realizacije same investicije, plan je da se otvore proizvodna radna mjesta u realnom sektoru, različitih profila (inženjera različitih profila, tehničara, i drugih), čime bi se smanjila nezaposlenost, što je svima nama cilj.

Javnosti se obratio i poslanik Vukota Govedarica i ukazao da odluka nije usklađena sa odlukom koja je donešena na prethodnoj skupštini i da će, ukoliko bude usvojena, pokrenuti postupak ocjene zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

„Problem je što hoćemo da damo firmi koja nije ozbiljna da pravi veliki investicioni obuhvat. Firma nije dostavila bilans stanja i uspjeha, ni osnovne informacije o investitoru“, istakao je Govedarica i dodao da se radi o imovini opštine Gacko i sve mora da bude transparentno.

Zbog ispunjenosti uslova za penziju, dužnosti je razriješena načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove opštine Gacko, Dragica Jovović.

Odbornici su jednoglasno donijeli Odluku o lokalitetu „Brdo Gat“ kojom Opština Gacko stavlja brdo Gat pod zaštitu u okviru svojih nadležnosti.

Brdo Gat od posebnog je značaja i svjedoči o istorijskim događajima iz Prvog i Drugog svjetskog rata. Na Gatu se održava dio proslave Dana opštine, a u planu je izgradnja spomenika Šestojunskim ustanicima. Područje je jedinstvena prirodna cjelina pogodna za odmor i rekreaciju, sa koje se vidi teritorija cijele opštine.

Prijedlog Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume za 2024. godinu usvojen je sa 10 glasova za i 6 uzdržanih.

Sredstva prikupljena od posebnih naknada za šume za 2024. godinu u iznosu od 126.174,70 KM namjenski će se utrošiti za saniranje zelene površine u i nastavak izgradnje pješačkih zona u Regulacionom planu „Barica“. Dio sredstava biće usmjeren na nabavku i sadnju sadnica u rubnom području nacionalnog parka „Sutjeska“, lokalitet Pridvorica.

Sa 11 glasova za i 6 uzdržanih usvojen je Prijedlog Programa utroška sredstava po osnovu naknada od voda za 2024. godinu. Uvodne napomene dala je načelnik Odjeljenja za urbanizam i građenje opštine Gacko, Darka Unković.

Prema njenim riječima, prihodi prikupljeni u budžetu opštine Gacko, od posebnih vodnih naknada u iznosu 165.000,00 KM, biće iskorišteni za regulaciju bujičnog potoka „Burak“ i radove ne izvođenju površinskih i podzemnih voda sa slivnog područja pomenutog potoka.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je Izvještaj o radu Javne ustanove Informativno kulturni centar Gacko za 2023. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu.

Izvještaj o radu Turističke organizacije opštine Gacko za 2023. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu, dobio je podršku odbornika.

U tekućoj godini, kako je navedeno u izvještaju, ova ustanova planira aktivnosti koje će realizovati samostalno i u saradnji sa lokalnom zajednicom, kao i sa zainteresovanim partnerima. Apostrof je na izradi projektne dokumentacije za razvoj novih turističkih mikrolokacija u opštini Gacko (Čemerno, Desivoje, Klinje, Ključ), ali i aktivnostima na razvoju unapređenja turističke ponude opštine Gacko.

Prihvaćen je i izvještaj o radu Javne ustanove „Kulturno – sportski centar“ Gacko za 2023. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu.

U toku prošle godine kompletireana je rekonstrukcija grijanja u Domu kulture, čime je riješen problem koji je često negativno uticao na dinamiku kulturnog sadraja u Domu kulture tokom grejne sezone. Prihod koji ostvaruje ova ustanova, duplo je veći u odnosu na period od prethodne dvije godine.

Izvještaj o radu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“  Gacko za 2023. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu, podržalo je 13 odbornika, dok su četiri bila uzdržana.

Vlada RS je u skladu sa Programom ekonomskih reformi Republike Srpske donijela Zaključak kojim je definisala mjere i aktivnosti izmirenja određenih obaveza JZU iz prethodnog perioda, a u cilju uvođenja u Trezorski sistem RS. S ciljem realizacije ovog Zaključka, Skupština opštine Gacko dala je saglasnost da se Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“  uključi u lokalni trezor opštine Gacko.

Bez diskusije su usvojeni Izvještaji o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko za 2023. godinu i Javne ustanove Narodna biblioteka Gacko za 2023. godinu sa programom rada i finansijskim planom za 2024. godinu.

Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Vodovod“ Gacko za 2023. godinu, usvojen je glasovima skupštinske većine. Kako su istakli iz ovog preduzeća, nedostajaće im oko 200 hiljada maraka, čime će više od dvije plate biti upitne.

Odbornici su podržali i Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Komus“ Gacko za 2023. godinu. I u ovom preduzeću, iako nije povećan broj radnika, porastom minimalne plate povećani su troškovi i to na mjesečnom nivou više od 12 hiljada maraka.

Nakon usvajanja Izvještaja o radu javnih preduzeća, usvojen je i izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu.

Usvojena je Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti za 2023. godinu sa Prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje. U prethodnoj godini  za izradnju i popravku seoske infrastrukture iz Budžeta je izdvojeno  1.204.497,60 KM. Na osnovu  opštinskog Pravilnika o dodjeli subvencija u poljoprivredi kojim su planirane subvencije za stočarsku proizvodnju, subvencije za voćarsku proizvodnju, subvencije na sredstva osiguranja i subvencije za kapitalna ulaganja, 300 poljoprivrednih proizvođača sa područja opštine ostvarilo je pravo na subvencije u ukupnom iznosu od 172.900,00 KM.

Ukupna sredstva koja je opština izdvojila za podsticaje u poljoprivredi za proteklu godinu, iznosila su 214.103,94 KM, dok su u Budžetu Opštine za tekuću godinu planirana sredstva za subvencije u poljoprivredi u iznosu od 150.000,00 KM.

Odbornici su usvojili i Prijedlog Odluke o zaštiti usjeva i zasada na poljoprivrednom zemljištu. Ovom odlukom utvrđuju se uslovi i načini zaštite usjeva, zasada i drugih kultura, ubranih plodova – dok se nalaze na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednih objekata i uređaja, kao i svih drugih sredstava za proizvodnju na poljoprivrednom zemljištu koji su u neposrednoj vezi sa njim, bez obzira u čijoj su svojini.

Ovom odlukom su predviđene i kaznene odredbe, koje se u zavisnosti od vrste prekršaja, kreću od 100 do 1000 KM.

Dvadeset druga redovna sjednica završena je postavljanjem odborničkih pitanja.

Podijelite vijest