Oдржана Двадесет друга редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Двадесет друга редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржана је у четвртак, 11. априла у сали Скупштине општине, у присуству 17 одборника.

На приједлог начелника општине, др Огњена Милинковића, на дневни ред су уврштене двије тачке и то: Разрјешење начелника Одјељења за инспекцијске послове општине Гацко и Одлука о локалитету Гат.

Није прихваћен Приједлог одборника Радоице Антуновића, да се са дневног реда повуче тачка: Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса у циљу економског и социјалног напретка општине Гацко, у сврху ивестиционог улагања на локалитету бивше касарне Автовац.

Након прихваћеног дневног реда усвојен је Записник са Двадесет прве редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане 22. фебруара.

Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора за 2024. годину усвојен је са 11 гласова за и 6 уздржаних.

Како је наведено у одлуци, утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје општине Гацко из 2023. године, у износу од 900 КМ. Уколико су индивидуални објекти изграђени у сопственој режији цијена је  630 КМ/м2 корисне стамбене, односно пословне површине. Уколико се граде објекти колективног становања за које је инвеститор и извођач исто правно лице цијена такође износи 630 КМ/м2.

Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2024. годину усвојен је са 11 гласова за, 6 уздржаних и једним гласом против.

Након дуже дискусије усвојен је Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса у циљу економског и социјалног напретка општине Гацко, у сврху ивестиционог улагања на локалитету бивше касарне Автовац.

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, дао је уводну ријеч у вези са Приједлогом Одлуке о утврђивању посебног интереса у циљу економског и социјалног напретка општине Гацко, у сврху ивестиционог улагања на локалитету бивше касарне Автовац.

Како је рекао, усвајањем ове Одлуке не преноси се истог тренутка земљиште и непокретности у корист инвеститора, него се отвара могућност и стварају услови за даљу процедуру.

„У тачки III дефинисано је,  да након усвајања ове Одлуке, иде процедура која се односи на састављање нацрта уговора, добијање мишљења од стране Правобранилаштва Републике Српске, а онда све то заједно се опет враћа на давање сагласности од стране Скупштине општине Гацко, на закључење уговора“, рекао је Милинковић.

У циљу заштите својих интереса, по овој Одлуци Општина тражи безусловну банкарску гаранцију на пуни износ процијењене вриједности непокретности у износу од 2.130.842,50 КМ.

„Битно је још напоменути да уколико инвеститор се не буде придржавао одредаба уговора, Општина Гацко ће активирати банкарску гаранцију, а земљиште и све непокретности ће се вратити у власништво Општине Гацко. Такође, инвеститор ће платити све накнаде Општини које ће произаћи из самог кориштења земљишта и предметних непокретности, што је такође дефинисано Одлуком“, појаснио је начелник.

Милинковић је закључио да, уколико дође до закључења уговора, односно до реализације саме инвестиције, план је да се отворе производна радна мјеста у реалном сектору, различитих профила (инжењера различитих профила, техничара, и других), чиме би се смањила незапосленост, што је свима нама циљ.

Јавности се обратио и посланик Вукота Говедарица и указао да одлука није усклађена са одлуком која је донешена на претходној скупштини и да ће, уколико буде усвојена, покренути поступак оцјене законитости пред Уставним судом Републике Српске.

„Проблем је што хоћемо да дамо фирми која није озбиљна да прави велики инвестициони обухват. Фирма није доставила биланс стања и успјеха, ни основне информације о инвеститору“, истакао је Говедарица и додао да се ради о имовини општине Гацко и све мора да буде транспарентно.

Због испуњености услова за пензију, дужности је разријешена начелник Одјељења за инспекцијске послове општине Гацко, Драгица Јововић.

Одборници су једногласно донијели Одлуку о локалитету „Брдо Гат“ којом Општина Гацко ставља брдо Гат под заштиту у оквиру својих надлежности.

Брдо Гат од посебног је значаја и свједочи о историјским догађајима из Првог и Другог свјетског рата. На Гату се одржава дио прославе Дана општине, а у плану је изградња споменика Шестојунским устаницима. Подручје је јединствена природна цјелина погодна за одмор и рекреацију, са које се види територија цијеле општине.

Приједлог Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2024. годину усвојен је са 10 гласова за и 6 уздржаних.

Средства прикупљена од посебних накнада за шуме за 2024. годину у износу од 126.174,70 КМ намјенски ће се утрошити за санирање зелене површине у и наставак изградње пјешачких зона у Регулационом плану „Барица“. Дио средстава биће усмјерен на набавку и садњу садница у рубном подручју националног парка „Сутјеска“, локалитет Придворица.

Са 11 гласова за и 6 уздржаних усвојен је Приједлог Прoграма утрошка средстава по основу накнада од вода за 2024. годину. Уводне напомене дала је начелник Одјељења за урбанизам и грађење општине Гацко, Дарка Унковић.

Према њеним ријечима, приходи прикупљени у буџету општине Гацко, од посебних водних накнада у износу 165.000,00 КМ, биће искориштени за регулацију бујичног потока „Бурак“ и радове не извођењу површинских и подземних вода са сливног подручја поменутог потока.

На данашњој сједници прихваћен је Извјештај о раду Јавне установе Информативно културни центар Гацко за 2023. годину и Програм рада са финансијским планом за 2024. годину.

Извјештај о раду Туристичке организације општине Гацко за 2023. годину и Програм рада са финансијским планом за 2024. годину, добио је подршку одборника.

У текућој години, како је наведено у извјештају, ова установа планира активности које ће реализовати самостално и у сарадњи са локалном заједницом, као и са заинтересованим партнерима. Апостроф je на изради пројектне документације за развој нових туристичких микролокација у општини Гацко (Чемерно, Десивоје, Клиње, Кључ), али и активностима на развоју унапређења туристичке понуде општине Гацко.

Прихваћен је и извјештај о раду Јавне установе „Културно – спортски центар“ Гацко за 2023. годину и Програм рада са финансијским планом за 2024. годину.

У току прошле године комплетиреана је реконструкција гријања у Дому културе, чиме је ријешен проблем који је често негативно утицао на динамику културног садраја у Дому културе током грејне сезоне. Приход који остварује ова установа, дупло је већи у односу на период од претходне двије године.

Извјештај о раду Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“  Гацко за 2023. годину и Програм рада са финансијским планом за 2024. годину, подржало је 13 одборника, док су четири била уздржана.

Влада РС је у складу са Програмом економских реформи Републике Српске донијела Закључак којим је дефинисала мјере и активности измирења одређених обавеза ЈЗУ из претходног периода, а у циљу увођења у Трезорски систем РС. С циљем реализације овог Закључка, Скупштина општине Гацко дала је сагласност да се Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“  укључи у локални трезор општине Гацко.

Без дискусије су усвојени Извјештаји о раду Јавне установе Центар за социјални рад Гацко за 2023. годину и Јавне установе Народна библиотека Гацко за 2023. годину са програмом рада и финансијским планом за 2024. годину.

Извјештај о раду Јавног предузећа „Водовод“ Гацко за 2023. годину, усвојен је гласовима скупштинске већине. Како су истакли из овог предузећа, недостајаће им око 200 хиљада марака, чиме ће више од двије плате бити упитне.

Одборници су подржали и Извјештај о раду Јавног предузећа „Комус“ Гацко за 2023. годину. И у овом предузећу, иако није повећан број радника, порастом минималне плате повећани су трошкови и то на мјесечном нивоу више од 12 хиљада марака.

Након усвајања Извјештаја о раду јавних предузећа, усвојен је и извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину.

Усвојена је Информација о стању у области пољопривредне дјелатности за 2023. годину са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње. У претходној години  за израдњу и поправку сеоске инфраструктуре из Буџета је издвојено  1.204.497,60 КМ. На основу  општинског Правилника о додјели субвенција у пољопривреди којим су планиране субвенције за сточарску производњу, субвенције за воћарску производњу, субвенције на средства осигурања и субвенције за капитална улагања, 300 пољопривредних произвођача са подручја општине остварило је право на субвенције у укупном износу од 172.900,00 КМ.

Укупна средства која је општина издвојила за подстицаје у пољопривреди за протеклу годину, износила су 214.103,94 КМ, док су у Буџету Општине за текућу годину планирана средства за субвенције у пољопривреди у износу од 150.000,00 КМ.

Одборници су усвојили и Приједлог Одлуке о заштити усјева и засада на пољопривредном земљишту. Овом одлуком утврђују се услови и начини заштите усјева, засада и других култура, убраних плодова – док се налазе на пољопривредном земљишту, пољопривредних објеката и уређаја, као и свих других средстава за производњу на пољопривредном земљишту који су у непосредној вези са њим, без обзира у чијој су својини.

Овом одлуком су предвиђене и казнене одредбе, које се у зависности од врсте прекршаја, крећу од 100 до 1000 КМ.

Двадесет друга редовна сједница завршена је постављањем одборничких питања.

Подијелите вијест