Održan sastanak predstavnika Opštine sa timom UNDP Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

U kabinetu načelnika opštine Gacko juče je održan sastanak predstavnika Opštine sa timom UNDP Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2). Opština Gacko odabrana je za učešće u ReLOaD2 projektu zajedno sa još 12 opština i gradova iz BIH.

Cilj sastanka bio je detaljnije upoznavanje sa projektom, a prezentovan je i plan za naredni period implementacije ReLOaD2, od 2021. do 2024. godine. Fokus ReLOaD2 je na projektno zasnovanom finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta lokalnih vlasti, te stvaranje povoljnog okruženja za uključenje građana u procese donošenja odluka i poboljšanja položaja mladih.

Načelnik opštine Gacko, dr Ognjen Milinković, potvrdio je da je Opština Gacko usvojila i prepoznala ciljeve LOD metodologije, koja je bila dostupna lokalnim zajednicama u prethodnom periodu, a odnosila se na dva osnovna cilja. U pitanju su transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta Opštine i uključivanje građana i pomenutih organizacija u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

„U praksi je postojao trend direktne dodjele sredstava bez javnog poziva i samim tim bez dovoljno nadzora nad utroškom sredstava. Sredstva su se trošila za tekuće administrativne troškove i nisu išla kao podrška krajnjim korisnicima udruženja i tu praksu moramo mijenjati“, zaključio je Milinković.

Selma Osmanagić Agović, saradnica za upravu, istakla je da projekat traje do kraja 2024. godine, a planirano je dosta konferencija, okruglih stolova i foruma. Treninzi za pisanje projekata su sastavljeni od tri modula, u trajanju po dva dana.

„Prije svega unapređivaćemo saradnju sa organizacijama civilnog društva i lokalnom upravom, kroz niz obuka i događaja za unapređenje kapaciteta. Krajem septembra počeće prvi treninzi, a uključuju treninge za pisanje projekata, za monitoring projekata, treninge iz oblasti komunikacije, ali i sesije za načelnike. Takođe, sa Savezom opština i gradova organizovaće se i obuka za skupštinske odbornike“, istakla je Osmanagić Agović.

Mersiha Čurčić, saradnica za grantove, naglasila je da su pozivi predviđeni da se objave i da traju otprilike mjesec dana, a za to vrijeme intenzivno se radi sa organizacijama civilnog društva u smislu jačanja njihovih kapaciteta, pružanja podrške oko pisanja projekata i upravljanja projektnim ciklusom.

„Imaćemo tri javna poziva, a radi se o budžetskim iznosima od 10.000 do 70.000 KM. Planirano je i blisko mentorstvo, rad sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje su zainteresovane da apliciraju gdje će se njihove ideje razmatrati i dorađivati uz savjete, sugestije, kako bi ti projektni prijedlozi na kraju bili što kvalitetniji i samim tim imali mnogo veću mogućnost da dobiju određena sredstva“, rekla je Čurčić.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane EU – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020). Ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

ReLOaD2 će se nastaviti provoditi na Zapadnom Balkanu, konkretno Albaniji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu. (Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999).

Podijelite vijest