Održan sastanak “Otvoreni dan” sa predstavnicima organizacija civilnog društva

Opština Gacko protekle sedmice objavila je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati u 2022. godini.

U vezi sa tim, danas je održan informativni sastanak „Otvoreni dan“ sa zainteresovanim organizacijama čiji su predstavnici tokom sastanka bili detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima ali i ostalim pitanjima.

Sa pojedinostima javnog poziva prisutne je upoznao referent za pitanja sporta, porodice, omladine i nevladin sektor, Željko Popović.

„Održali smo informativni sastanak iz oblasti koje je Opština iz svojih strateških dokumenata predložila da finansira putem ovog proziva. To su socijalna politika, poljoprivreda i ruralni razvoj, ekologija i zaštita životne sredine i kultura. Što se tiče ovog javnog poziva, on je na neki način kalendarski u malom zaostatku vremenski, ali uzimajući u obzir prostor koji smo dali, od 3 do 6 mjeseci za realizaciju javnog poziva, sigurno je da organizacije imaju vremena i prostora da napišu prijedloge projekata, predaju i na kraju obezbijede dio sredstava koji im je potreban za rad, a po čemu će one biti prepoznatljive u lokalnoj zajednici“, rekao je Popović.

Popović je objasnio da su sredstva za oblast kulture bila i ranije planirana, ali zbog izostanka javnog poziva i kriterija za dodjelu sredstava, odluka o dodjeli tih sredstava je povučena.

„Ta sredstva će biti dodijeljena organizacijama civilnog društva iz oblasti kulture, ali oni su u obavezi da dostave svoje prijedloge projekata na taj iznos planiranih sredstava koji je bio prvobitno određen. Za ostale oblasti, sredstva u iznosu od 40 hiljada maraka koji je prethodno bio planiran u okviru ReLOaD2 projekta, biće na raspolaganju za tri prethodno navedene oblasti“, pojasnio je on, i dodao da je osnovni cilj javnog poziva i dodjele sredstava da Opština na jedan transparentan, a samim tim i konkurentan način između organizacija civilnog društva, prati efekat i efikasnost njihove uloge u lokalnoj zajednici i jača njihov kapacitet.

Javni poziv se završava 30. juna, a pravo učešća imaju sve OCD sa područja opštine koje djeluju u domenu navedenih oblasti. Komisija će ocijeniti projekte, a onda kreće realizacija projektnih aktivnosti, koje se, kako je definisano pozivom, moraju završiti do kraja kalendarske godine.

Popović je podsjetio da kancelarija Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, odnosno stručni saradnik za pitanja sporta, porodice omladine i nevladin sektor, stoji na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice.

Podijelite vijest