Odluka o poništavanju Oglasa o prodaji ostalog građevinskog zemljišta u svojini Opštine Gacko van granica urbanog područja putem licitacije

Na osnovu člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 67. Statuta opštine Gacko (Službeni glasnik opštine Gacko broj 5/17 i 1/19), postupajući po Zahtjevu Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Trebinje, broj U-390/22 od 29.04.2022. godine, Načelnik opštine Gacko donosi

ODLUKU

o poništavanju Oglasa o prodaji ostalog građevinskog zemljišta u svojini Opštine Gacko van granica urbanog područja putem  licitacije.

Član 1.

Ovom Odlukom poništava se Oglas o prodaji  ostalog građevinskog zemljišta u svojini Opštine Gacko van granica urbanog područja, putem licitacije, broj 02-477-6/22 od 27.04.2022. godine, objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 28.04.2022. godine, na internet stranici Opštine Gacko i oglasnoj tabli Opštinske uprave Gacko.

Član 2.

Ova Odluka će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“, internet stranici Opštine Gacko i  oglasnoj tabli Opštinske uprave Gacko.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Načelnik opštine je dana 27.04.2022. godine raspisao Oglas o prodaji  ostalog građevinskog zemljišta u  svojini Opštine Gacko van granica urbanog područja, putem licitacije broj 02-477-6/22, koji je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 28.04.2022. godine, na internet stranici Opštine Gacko i oglasnoj tabli Opštinske uprave Gacko, a licitacija je zakazana za 16.05.2022. godine.

Dana 03.05.2022. godine, dostavljen je Zahtjev za postupanje Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Trebinje, broj U-390/22 od 29.04.2022. godine, u kojem se navodi da je postupak prodaje – licitacije predmetne nepokretnosti potrebno obustaviti do rješavanja imovinsko – pravnih odnosa, odnosno usvajanja prostorno – planske dokumentacije, kojom će se regulisati namjena predmetnih nepokretnosti.

Podijelite vijest