Одлука о поништавању Огласа о продаји осталог грађевинског земљишта у својини Општине Гацко ван граница урбаног подручја путем лицитације

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. Статута општине Гацко (Службени гласник општине Гацко број 5/17 и 1/19), поступајући по Захтјеву Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, број У-390/22 од 29.04.2022. године, Начелник општине Гацко доноси

ОДЛУКУ

о поништавању Огласа о продаји осталог грађевинског земљишта у својини Општине Гацко ван граница урбаног подручја путем  лицитације.

Члан 1.

Овом Одлуком поништава се Оглас о продаји  осталог грађевинског земљишта у својини Општине Гацко ван граница урбаног подручја, путем лицитације, број 02-477-6/22 од 27.04.2022. године, објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 28.04.2022. године, на интернет страници Општине Гацко и огласној табли Општинске управе Гацко.

Члан 2.

Ова Одлука ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, интернет страници Општине Гацко и  огласној табли Општинске управе Гацко.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Начелник општине је дана 27.04.2022. године расписао Оглас о продаји  осталог грађевинског земљишта у  својини Општине Гацко ван граница урбаног подручја, путем лицитације број 02-477-6/22, који је објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 28.04.2022. године, на интернет страници Општине Гацко и огласној табли Општинске управе Гацко, а лицитација је заказана за 16.05.2022. године.

Дана 03.05.2022. године, достављен је Захтјев за поступање Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника Требиње, број У-390/22 од 29.04.2022. године, у којем се наводи да је поступак продаје – лицитације предметне непокретности потребно обуставити до рјешавања имовинско – правних односа, односно усвајања просторно – планске документације, којом ће се регулисати намјена предметних непокретности.

Подијелите вијест