Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

grb

OPŠTINA GACKO

Odjeljenje za privredu, finansije

i društvene djelatnosti

 

O B A V J E Š T E NJ E

          Na osnovu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, podsticajna sredstva za regresiranje dizel i eurodizel goriva za izvođenje proljećnih radova u poljoprivredi u 2013. godini, uključujući i žetvu strnih žita, utvrđuje se u iznosu od 0,60 KM/litru i odobravaju se za površine koje su registrovane kao obradive u registru, na kojima je izvržena jesenja sjetva u 2012. godini, proljećna sjetva/sadnja u 2013. godini, kao i za održavanje višegodišnjih zasada voćnjaka.

Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel goriva za izvođenje proljećnih radova u poljoprivredi u 2013. godini ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja po hektaru registrovane obradive površine u periodu od 17. aprila do 01. jula tekuće godine za proljećne radove izvrše kupovinu:

a) do 50 litara goriva po hektaru – za ratarske i povrtlarske kulture,

b) do 35 litara po hektaru za voćnjake

Zahtjeve  za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo korisnici mogu preuzeti kod Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko, kancelarija br. 17, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 16 časova.

          Krajnji rok za preuzimanje zahtjeva je 01. juli tekuće godine.

Podijelite vijest