Obavještenje iz Odjeljenja za opštu upravu Opštine Gacko

Vlada Republike Srpske, donijela je na 107. Sjednici održanoj 04.02.2021. godine Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

Isplata mjesečnog novčanog primanja u 2021. godini u skladu sa ovom odlukom, vršiće se borcima koji su to primanje ostvarili u 2018, 2019. i 2020. kao i borcima koji u 2021. godini ispune uslove predviđene navedenom Odlukom.

Mjesečno novčano primanje mogu ostvariti borci kojima je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • ako u momentu podnošenja zahtjeva imaju navršenih 65 godina života,
  • ako imaju uplaćen staž osiguranja koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu iznosi 15 i više godina,
  • ako ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući primanja koja se ostvaruju po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i socijalne zaštite.

Zahtjev za mjesečno novčano primanje podnosi se u kancelariji za boračko -invalidsku zaštitu, broj 3. u zgradi Opštine Gacko.

Podijelite vijest