Обавјештење из Одјељења за општу управу Општине Гацко

Влада Републике Српске, донијела је на 107. Сједници одржаној 04.02.2021. године Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање.

Исплата мјесечног новчаног примања у 2021. години у складу са овом одлуком, вршиће се борцима који су то примање остварили у 2018, 2019. и 2020. као и борцима који у 2021. години испуне услове предвиђене наведеном Одлуком.

Мјесечно новчано примање могу остварити борци којима је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца, а који испуњавају следеће услове:

  • ако у моменту подношења захтјева имају навршених 65 година живота,
  • ако имају уплаћен стаж осигурања који заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату износи 15 и више година,
  • ако не остварују новчана примања по неком другом основу, не рачунајући примања која се остварују по прописима из области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних жртава рата и социјалне заштите.

Захтјев за мјесечно новчано примање подноси се у канцеларији за борачко -инвалидску заштиту, број 3. у згради Општине Гацко.

Подијелите вијест