Novi projekat udruženja “Rastimo zajedno”

„Srce kuca čuj ga“ naziv je projekta koji Centar za djecu sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ Gacko sprovodi uz podršku Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, finansiran od strane Evropske Unije.

Cilj projekta je poboljšati kvalitet života, tj. kvalitet zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama u razvoju kroz fizioterapeutske, logopedsko-defektološke i psiho-socijalne tretmane. Osobe sa smetnjama u razvoju su ravnopravni članovi zajednice i mi treba da im obezbijedimo uslove da ostvare osnovna ljudska prava kao što su pravo na igru, druženje, smijeh, zdravstvenu zaštitu i drugo.

„U okviru projekta planirano je i održavanje tri okrugla stola sa predstavnicima lokalne vlasti i značajnih privrednih subjekata, kako bi ih bolje upoznali sa problemima djece i koliko je bitan kontinuiran rad za njihov napredak“, rekla je Jelena Jovović, koordinator projekta.

„Cilj nam je i da privučemo volontere jer volontiranjem u projektu možemo pomoći osobama sa smetnjama u razvoju da prevaziću psiho-socijalne poteškoće, kao i da obezbijedimo materijalne uslove za nastavak započetih i  uvođenje novih aktivnosti“, istakla je Jovović.

Ovaj projekat podržali su: Opština Gacko, Dom zdravlja „Prof. Dr Savo Bumbić“ Gacko, Kulturno-sportski centar Gacko i Radio Gacko.

Projekat će se realizovati u periodu od 01. novembra 2014. do 30. aprila 2015. godine, svakim radnim danom u prostorijama udruženja „Rastimo zajedno“ od 08:00 do 15:00 časova. 

Podijelite vijest