Najava: Šesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Šesta redovna sjednica  Skupštine  opštine  Gacko zakazana je za petak 07. jula u 10:00 časova. Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko, a predložen je sledeći

D N E V N I   R E D:

 1. Zapisnik sa Pete redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane 28.04. 2017. godine;
 2. Zapisnik sa Tematske sjednice Skupštine opštine Gacko održane 18.05.2017. godine;
 3. Prijedlog Statuta opštine Gacko;
 4. Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Gacko za 2016. godinu;
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2016. godinu;
 6. Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva opštine Gacko za 2016. godinu sa finansijskim izvještajem za 2016. godinu i finansijskim planom za 2017. godinu;
 7. Izvještaj o radu JP “Vodovod” A.D. Gacko za 2016. godinu;
 8. Izvještaj o radu JP “Komus” A.D. Gacko za 2016. godinu;
 9. Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti sa Prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje;
 10. Izvještaj o radu Opšte zemljoradničke zadruge Gacko za 2016. godinu;
 11. Prijedlog Odluke o davanju na gazdovanje stočne pijace Gacko Opštoj zemljoradničkoj zadruzi Gacko;
 12. Informacija o zdravstvenoj zaštiti stočnog fonda opštine Gacko za 2016. godinu;
 13. Izvještaj o radu Opštinske boračke organizacije Gacko za 2016. godinu;
 14. Izvještaj o radu opštinske organizacije Crvenog krsta za 2016. godinu;
 15. Informacija o broju nezaposlenih lica po kvalifikacionoj strukturi, Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Gacko;
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnih odbora javnih ustanova u opštini Gacko;
 17. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova u opštini Gacko;
 18. Imovinsko-pravni odnosi;
 19. Odbornička pitanja.

 

 

Podijelite vijest