Најава: Шеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

Шеста редовна сједница  Скупштине  општине  Гацко заказана је за петак 07. јула у 10:00 часова. Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко, а предложен је следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. Записник са Пете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане 28.04. 2017. године;
 2. Записник са Тематске сједнице Скупштине општине Гацко одржане 18.05.2017. године;
 3. Приједлог Статута општине Гацко;
 4. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Гацко за 2016. годину;
 5. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за 2016. годину;
 6. Информација о стању здравствене заштите становништва општине Гацко за 2016. годину са финансијским извјештајем за 2016. годину и финансијским планом за 2017. годину;
 7. Извјештај о раду ЈП “Водовод” А.Д. Гацко за 2016. годину;
 8. Извјештај о раду ЈП “Комус” А.Д. Гацко за 2016. годину;
 9. Информација о стању у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње;
 10. Извјештај о раду Опште земљорадничке задруге Гацко за 2016. годину;
 11. Приједлог Одлуке о давању на газдовање сточне пијаце Гацко Општој земљорадничкој задрузи Гацко;
 12. Информација о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко за 2016. годину;
 13. Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко за 2016. годину;
 14. Извјештај о раду општинске организације Црвеног крста за 2016. годину;
 15. Информација о броју незапослених лица по квалификационој структури, Завода за запошљавање РС – Биро Гацко;
 16. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Управних одбора јавних установа у општини Гацко;
 17. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа у општини Гацко;
 18. Имовинско-правни односи;
 19. Одборничка питања.

 

 

Подијелите вијест