Najava: Sedma redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Sedma redovna sjednica Skupštine opštine Gacko, zakazana je za srijedu 27. septembar, sa početkom u 10:00 časova.

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko. Za sjednicu je predlažen sledeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa Šeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 07.07.2017. godine;
 2. Plan mjera za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Gacko za period 01.01. do 31.12.2016. godine;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacionog plana “Lazarići 1” kao dijela regulacionog plana Lazarići;
 4. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Gacko i utrošku sredstava budžetske rezerve za period januar-juni 2017. godine;
 5. Prijedlog Odluke o otpisu novčanih potraživanja;
 6. Prijedlog Odluke o formiranju radnog tima za izradu Studije opravdanosti otvaranja Dnevnog centra za stara lica;
 7. Informacija o stanju javnog reda i mira kao i bezbjednosti u saobraćaju na području opštine Gacko u 2016. godini i prvoj polovini 2017. godine;
 8. Informacija o stanju u oblasti javnog prevoza u opštini Gacko;
 9. Izvještaj o radu Javne ustanove “Dječiji vrtić” Gacko u školskoj 2016/2017. godini i Programa rada za školsku 2017/2018. godinu sa finansijskim planom za 2018. godinu;
 10. Izvještaj o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja u opštini Gacko u školskoj 2016/2017. godini sa Prijedlogom mjera;
 11. Informacija o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja u opštini Gacko u školskoj 2016/2017. godini sa Prijedlogom mjera;
 12. Plan utroška sredstava po osnovu naknada od voda za 2017. godinu;
 13. Imenovanje Načelnika službe za zajedničke poslove u Opštinskoj upravi opštine Gacko;
 14. Razrješenje članova Upravnih odbora Javnih ustanova;
 15. Imenovanje članova Upravnih odbora Javnih ustanova;
 16. Razrješenje i imenovanje direktora Javnih ustanova;
 17. Imovinsko-pravni odnosi;
 18. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest