Најава: Седма редовна сједница Скупштине општине Гацко

Седма редовна сједница Скупштине општине Гацко, заказана је за сриједу 27. септембар, са почетком у 10:00 часова.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко. За сједницу је предлажен следећи дневни ред:

 1. Записник са Шесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 07.07.2017. године;
 2. План мјера за отклањање неправилности утврђених у Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Гацко за период 01.01. до 31.12.2016. године;
 3. Приједлог Одлуке о усвајању регулационог плана “Лазарићи 1” као дијела регулационог плана Лазарићи;
 4. Извјештај о извршењу буџета општине Гацко и утрошку средстава буџетске резерве за период јануар-јуни 2017. године;
 5. Приједлог Одлуке о отпису новчаних потраживања;
 6. Приједлог Одлуке о формирању радног тима за израду Студије оправданости отварања Дневног центра за стара лица;
 7. Информација о стању јавног реда и мира као и безбједности у саобраћају на подручју општине Гацко у 2016. години и првој половини 2017. године;
 8. Информација о стању у области јавног превоза у општини Гацко;
 9. Извјештај о раду Јавне установе “Дјечији вртић” Гацко у школској 2016/2017. години и Програма рада за школску 2017/2018. годину са финансијским планом за 2018. годину;
 10. Извјештај о стању у области основног образовања и васпитања у општини Гацко у школској 2016/2017. години са Приједлогом мјера;
 11. Информација о стању у области средњег образовања и васпитања у општини Гацко у школској 2016/2017. години са Приједлогом мјера;
 12. План утрошка средстава по основу накнада од вода за 2017. годину;
 13. Именовање Начелника службе за заједничке послове у Општинској управи општине Гацко;
 14. Разрјешење чланова Управних одбора Јавних установа;
 15. Именовање чланова Управних одбора Јавних установа;
 16. Разрјешење и именовање директора Јавних установа;
 17. Имовинско-правни односи;
 18. Одборничка питања.
Подијелите вијест