Najava: Dvanaesta redovna sjednica SO Gacko

Dvanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko zakazana je za petak, 08. jun, sa početkom u 10:00 časova.

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko.

Za sjednicu je predlažen sledeći Dnevni red:

 1. Zapisnik sa Jedanaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 25.04.2018. godine;
 2. Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Gacko za 2017. godinu;
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2017. godinu;
 4. Izvještaj o utrošku sredstava po osnovu naknada od požara za 2017. godinu;
 5. Izvještaj o utrošku sredstava za 2017. godinu sa računa posebnih namjena za vode;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume za 2017. godinu;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2017. godinu;
 8. Izvještaj o realizaciji kapitalnih ulaganja do 31.12. 2017. godine;
 9. Plan kapitalnih ulaganja za 2018. godinu;
 10. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja „Prof.dr Savo Bumbić“ Gacko za 2017. i Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu;
 11. Izvještaj o stanju u oblasti kulture u opštini Gacko;
 12. Prijedlog Programa namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih naknada za 2018. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Pridvorica;
 14. Razrješenje člana Savjeta za sport;
 15. Imenovanje člana Savjeta za sport;
 16. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest