Najava: Dvadeset treća redovna sjednica SO-e Gacko

Dvadeset treća redovna sjednica SO-e Gacko zakazana je za petak, 05. februar 2016. godine. Sjednica će se održati u sali SO-e, sa početkom u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Zapisnik sa Dvadesetdruge redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 30.12.2015.godine;
2. Prijedlog Budžeta opštine Gacko za 2016. godinu ( Napomena: materijal dostavljen za prethodno Skupštinsko zasjedanje);
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2016. godinu (Napomena: materijal dostavljen za prethodno skupštinsko zasjedanje);
4. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja opštine Gacko;
5. Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2015. godinu;
6. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Gacko po zonama, za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godini;
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko u 2016. godini;
8. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu ;
9. Prijedlog Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2016. godini;
10.Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2016. godinu;
11. Imovinsko-pravni odnosi.
12. Odbornička pitanja.

Podijelite vijest