Најава: Двадесет трећа редовна сједница СО-е Гацко

Двадесет трећа редовна сједница СО-е Гацко заказана је за петак, 05. фебруар 2016. године. Сједница ће се одржати у сали СО-е, са почетком у 10 сати.

За сједницу је предложен следећи дневни ред:

1. Записник са Двадесетдруге редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 30.12.2015.године;
2. Приједлог Буџета општине Гацко за 2016. годину ( Напомена: материјал достављен за претходно Скупштинско засједање);
3. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Гацко за 2016. годину (Напомена: материјал достављен за претходно скупштинско засједање);
4. Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења општине Гацко;
5. Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2015. годину;
6. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама, за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2016. години;
7. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2016. години;
8. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2016. годину ;
9. Приједлог Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме у 2016. години;
10.Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2016. годину;
11. Имовинско-правни односи.
12. Одборничка питања.