Najava: Dvadeset prva redovna sjednica SO-e Gacko

Dvadeset prva redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održaće se u srijedu, 02. decembra u sali SO-e Gacko, sa početkom u 10:00 časova.

D N E V N I R E D:

1. Zapisnik sa Dvadesete redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 06.10.2015.godine.

2. Nacrt Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2015. godinu.

3. Nacrt Budžeta opštine Gacko za 2016. godinu.

4. Izvještaj o stanju sporta na području opštine Gacko za 2014. godinu.

5. Izvještaj o stanju kulture na području opštine Gacko za 2014. godinu.

6. Nacrt izmjena dijela Regulacionog plana Rudnik i Termoelektrana Gacko.

7. Nacrt izmjena Regulacionog plana “Kanal”.

8. Imovinsko-pravni odnosi.

9. Odbornička pitanja.

Podijelite vijest