Najava: Dvadeset prva redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Dvadeset prva redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održaće se u četvrtak, 22. februara.

Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Gacko sa početkom u 10 časova.

DNEVNI RED

 1. Zapisnik sa Dvadesete redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 27.12.2023. godine;
 2. Prijedlog Rezolucije o zaštiti i nepovredivosti prava Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj;
 3. Prijedlog Poslovnika o dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Gacko;
 4. Prijedlog Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju mjesnih zajednica, organizaciji i radu na području opštine Gacko;
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Industrijska zona – Gacko Jug“;
 6. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu prenosa prava svojine ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade na nepokretnostima u svojini Opštine Gacko;
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli na korišćenje dijela stambeno – poslovnog objekta i zemljišta za redovnu upotrebu objekta Teritorijalno vatrogasno-spasilačkoj jedinici Gacko;
 8. Prijedlog Odluke o subvencionisanju dijela troškova javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje otpadnih voda socijalno ugroženih kategorija na području opštine Gacko;
 9. Prijedlog Programa subvencionisanja dijela troškova javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva na području opštine Gacko;
 10. Prijedlog Odluke o naplati dospjelih i neizmirenih potraživanja Javnog preduzeća „Vodovod“ A.D. Gacko od pravnih lica čiji je osnivač Opština Gacko i pravnih lica koja se finansiraju iz sredstava Opštine Gacko;
 11. Izvještaj o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga Javnog preduzeća „Vodovod“ A.D. Gacko za 2023. godinu;
 12. Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2023. godinu;
 13. Izvještaj o radu komisija Skupštine opštine Gacko za 2023. godinu: Komisije za izbor i imenovanje, Komisije za statut i propise, Komisije za budžet i finansije, Komisije za nagrade i priznanja, Komisije za vjerska pitanja, Komisije za boračka pitanja, Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa, Komisije za ravnopravnost polova i Etičke komisije časti;
 14. Izvještaj o radu odbora i savjeta Skupštine opštine Gacko za 2023. godinu: Odbora za zaštitu ljudskih prava, društvenog nadzora i predstavke, Odbora za mjesne zajednice, regionalnu i međunarodnu saradnju, Odbora za zdravlje, Savjeta plana, Savjeta mladih, Savjeta za sport i Savjeta za kulturu;
 15. Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Gacko za 2023. godinu;
 16. Informacija o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2023. godinu;
 17. Prijedlog Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2024. godini;
 18. Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2024. godinu;
 19. Prijedlog Plana utroška sredstava po osnovu naknada od voda za 2024. godinu;
 20. Prijedlog Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2024. godinu;
 21. Razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Informativno – kulturni centar Gacko;
 22. Imenovanje direktora Javne ustanove Informativno – kulturni centar Gacko;
 23. Razrješenje vršioca dužnosti člana Odbora za žalbe opštine Gacko;
 24. Imenovanje vršioca dužnosti člana Odbora za žalbe opštine Gacko;
 25. Imovinsko-pravni odnosi;
 26. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest