Najava: Dvadeset druga redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Dvadeset druga redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održaće se u četvrtak, 11. aprila.

Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Gacko sa početkom u 10 časova.

DNEVNI RED

 1. Zapisnik sa Dvadeset prve redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 22.02.2024. godine;
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora za 2024. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2024. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju posebnog interesa u cilju ekonomskog i socijalnog napretka opštine Gacko, u svrhu ivesticionog ulaganja na lokalitetu bivše kasarne Avtovac;
 5. Prijedlog Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume za 2024. godinu;
 6. Prijedlog Programa utroška sredstava po osnovu naknada od voda za 2024. godinu;
 7. Izvještaj o radu Javne ustanove Informativno kulturni centar Gacko za 2023. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu;
 8. Izvještaj o radu Javne ustanove „Kulturno sportski centar“ Gacko za 2023. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu;
 9. Izvještaj o radu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko za 2023. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o uključivanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko u lokalni trezor Opštine Gacko;
 11. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko za 2023. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu;
 12. Izvještaja o radu Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Gacko“ za 2023. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu;
 13. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka Gacko za 2023. godinu.
 14. Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Vodovod“ A.D. Gacko za 2023. godinu.
 15. Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Komus“ A.D. Gacko za 2023. godinu.
 16. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu;
 17. Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti za 2023. godinu sa Prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje;
 18. Prijedlog Odluke o zaštiti usjeva i zasada na poljoprivrednom zemljištu;
 19. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest