Најава: Двадесет друга редовна сједница Скупштине општине Гацко

Двадесет другa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржаће се у четвртак, 11. априла.

Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине Гацко са почетком у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са Двадесет прве редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 22.02.2024. године;
 2. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора за 2024. годину;
 3. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2024. годину;
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса у циљу економског и социјалног напретка општине Гацко, у сврху ивестиционог улагања на локалитету бивше касарне Автовац;
 5. Приједлог Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2024. годину;
 6. Приједлог Прoграма утрошка средстава по основу накнада од вода за 2024. годину;
 7. Извјештај о раду Јавне установе Информативно културни центар Гацко за 2023. годину и Програм рада са финансијским планом за 2024. годину;
 8. Извјештај о раду Јавне установе „Културно спортски центар“ Гацко за 2023. годину и Програм рада са финансијским планом за 2024. годину;
 9. Извјештај о раду Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко за 2023. годину и Програм рада са финансијским планом за 2024. годину;
 10. Приједлог Одлуке о укључивању Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко у локални трезор Општине Гацко;
 11. Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад Гацко за 2023. годину и Програм рада са финансијским планом за 2024. годину;
 12. Извјештаја о раду Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“ за 2023. годину и Програм рада са финансијским планом за 2024. годину;
 13. Извјештај о раду Јавне установе Народна библиотека Гацко за 2023. годину.
 14. Извјештај о раду Јавног предузећа „Водовод“ А.Д. Гацко за 2023. годину.
 15. Извјештај о раду Јавног предузећа „Комус“ А.Д. Гацко за 2023. годину.
 16. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину;
 17. Информација о стању у области пољопривредне дјелатности за 2023. годину са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње;
 18. Приједлог Одлуке о заштити усјева и засада на пољопривредном земљишту;
 19. Одборничка питања.
Подијелите вијест