Najava: Druga redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Druga redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održaće se u utorak, 16. februara sa početkom u 10 časova. Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Gacko.

Za sjednicu je predloženo 26 tačaka dnevnog reda.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa Konstitutivne sjednice Skupštine opštine održane dana 31.12.2021. godine;
 2. Konstatovanje prestanka mandata odbornika;
 3. Proglašavanje mandata odbornika, davanje i potpisivanje Svečane zakletve i Izjave o poštovanju etičkog kodeksa;
 4. Razrješenje i imenovanje jednog člana Komisije za izbor tajnim glasanjem Zamjenika načelnika opštine Gacko;
 5. Imenovanje Zamjenika načelnika opštine Gacko;
 6. Imenovanje radnih tijela Skupštine opštine Gacko;
 7. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Gacko za 2021. godinu;
 8. Nacrt Budžeta opštine Gacko za 2021. godinu;
 9. Razmatranje Izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Gacko za period 01.01.-31.12.2019. godine Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i usvajanje Akcionog plana za provođenje preporuka po Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Gacko za 2019. godinu;
 10. Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2020. godinu;
 11. Izvještaj o radu radnih tijela Skupštine opštine Gacko za 2020. godinu;
 12. Izvještaj o radu Javne ustanove Informativno – kulturni centar Gacko za 2020. godinu;
 13. Izvještaj o radu Javne ustanove Kulturno – sportski centar Gacko za 2020. godinu;
 14. Izvještaj o radu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko za 2020. godinu;
 15. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad  Gacko za 2020. godinu;
 16. Izvještaj o radu Javne predškolske ustanove „Dječiji vrtić“ Gacko za 2020. godinu;
 17. Izvještaj o radu Javne ustanove Turistička organizacija opštine Gacko za 2020. godinu;
 18. Razrješenje direktora javnih ustanova i imenovanje vršilaca dužnosti direktora javnih ustanova;
 19. Razrješenje članova upravnih odbora javnih ustanova i imenovanje vršilaca dužnosti članova upravnih odbora javnih ustanova;
 20. Imenovanje komisija za primopredaju dužnosti direktora javnih ustanova;
 21. Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Vodovod“ A.D. Gacko za 2020. godinu;
 22. Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Komus“ A.D. Gacko za 2020. godinu;
 23. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu;
 24. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu;
 25. Imenovanje komisija za primopredaju dužnosti direktora javnih preduzeća;
 26. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest