Најава: Друга редовна сједница Скупштине општине Гацко

Друга редовна сједница Скупштине општине Гацко одржаће се у уторак, 16. фебруара са почетком у 10 часова. Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине Гацко.

За сједницу је предложено 26 тачака дневног реда.

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Записник са Конститутивне сједнице Скупштине општине одржане дана 31.12.2021. године;
 2. Констатовање престанка мандата одборника;
 3. Проглашавање мандата одборника, давање и потписивање Свечане заклетве и Изјаве о поштовању етичког кодекса;
 4. Разрјешење и именовање једног члана Комисије за избор тајним гласањем Замјеника начелника општине Гацко;
 5. Именовање Замјеника начелника општине Гацко;
 6. Именовање радних тијела Скупштине општине Гацко;
 7. Приједлог Програма рада Скупштине општине Гацко за 2021. годину;
 8. Нацрт Буџета општине Гацко за 2021. годину;
 9. Разматрање Извјештаја о проведеној финансијској ревизији Општине Гацко за период 01.01.-31.12.2019. године Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и усвајање Акционог плана за провођење препорука по Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији општине Гацко за 2019. годину;
 10. Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2020. годину;
 11. Извјештај о раду радних тијела Скупштине општине Гацко за 2020. годину;
 12. Извјештај о раду Јавне установе Информативно – културни центар Гацко за 2020. годину;
 13. Извјештај о раду Јавне установе Културно – спортски центар Гацко за 2020. годину;
 14. Извјештај о раду Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко за 2020. годину;
 15. Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад  Гацко за 2020. годину;
 16. Извјештај о раду Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко за 2020. годину;
 17. Извјештај о раду Јавне установе Туристичка организација општине Гацко за 2020. годину;
 18. Разрјешење директора јавних установа и именовање вршилаца дужности директора јавних установа;
 19. Разрјешење чланова управних одбора јавних установа и именовање вршилаца дужности чланова управних одбора јавних установа;
 20. Именовање комисија за примопредају дужности директора јавних установа;
 21. Извјештај о раду Јавног предузећа „Водовод“ А.Д. Гацко за 2020. годину;
 22. Извјештај о раду Јавног предузећа „Комус“ А.Д. Гацко за 2020. годину;
 23. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину;
 24. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину;
 25. Именовање комисија за примопредају дужности директора јавних предузећа;
 26. Одборничка питања.
Подијелите вијест