Najava: Devetnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

U petak, 17. jula  u sali SO-e Gacko, sa početkom u 10:00 sati, održaće se Devetnaesta redovna  sjednica  Skupštine  opštine  Gacko.

Na sjednici će biti razmatrano 16 tačaka dnevnog reda.

D N E V N I   R E D

 1. Zapisnik sa Osamnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 05.06.2015. godine.
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2014. godinu.
 3. Informacija o stanju lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata u opštini Gacko za 2014. godinu.
 4. Izvještaj o snabdijevanju građana Gacka pitkom vodom sa Prijedlogom mjera, JP “Vodovod” A.D. Gacko.
 5. Izvještaj o radu  i korišćenje sredstava zajedničke komunalne potrošnje za 2014. godinu,  JP „Komus“ A.D. Gacko .
 6. Informacija o stanju na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biroa Gacko.
 7. Izvještaj Odbora za praćenje namjenskog korišćenja kreditnih sredstava za period 01.01.2014. do 20.06.2015. godine.
 8. Izvještaj o radu Opšte zemljoradničke zadruge Gacko za 2014. godinu.
 9. Informacija o zdravstvenoj zaštiti stočnog fonda u opštini Gacko za 2014. godini.
 10. Izvještaj o radu Opštinske boračke organizacije Gacko za 2014. godinu.
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Listu spomenika i spomen obilježja od velikog značaja za opštinu Gacko.
 12. Izvještaj o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko za 2014. godinu.
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Opštinske izborne komisije.
 14. Imenovanje člana Opštinske izborne komisije.
 15. Imovinsko-pravni odnosi.
 16. Odbornička pitanja.

                                                          

Podijelite vijest