Најава: Деветнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

У петак, 17. јула  у сали СО-е Гацко, са почетком у 10:00 сати, одржаће се Деветнаеста редовна  сједница  Скупштине  општине  Гацко.

На сједници ће бити разматрано 16 тачака дневног реда.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Записник са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 05.06.2015. године.
 2. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за 2014. годину.
 3. Информација о стању локалних путева, улица и других јавних објеката у општини Гацко за 2014. годину.
 4. Извјештај о снабдијевању грађана Гацка питком водом са Приједлогом мјера, ЈП “Водовод” А.Д. Гацко.
 5. Извјештај о раду  и коришћење средстава заједничке комуналне потрошње за 2014. годину,  ЈП „Комус“ А.Д. Гацко .
 6. Информација о стању на евиденцији Завода за запошљавање РС, Бироа Гацко.
 7. Извјештај Одбора за праћење намјенског коришћења кредитних средстава за период 01.01.2014. до 20.06.2015. године.
 8. Извјештај о раду Опште земљорадничке задруге Гацко за 2014. годину.
 9. Информација о здравственој заштити сточног фонда у општини Гацко за 2014. години.
 10. Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко за 2014. годину.
 11. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Листу споменика и спомен обиљежја од великог значаја за општину Гацко.
 12. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Гацко за 2014. годину.
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Општинске изборне комисије.
 14. Именовање члана Општинске изборне комисије.
 15. Имовинско-правни односи.
 16. Одборничка питања.

                                                          

Подијелите вијест