Ministar zdravlja i socijane zaštite RS u posjeti Gacku

Opštinu Gacko danas je posjetio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Dragan Bogdanić, koji je sa direktorima centara za socijalni rad Gacka, Bileće i Nevesinja kao i predstavnicima Udruženja, razgovarao o unapređenju i boljem izboru ciljeva socijalne zaštite.

„Razgovarali smo o problemima rada centara za socijalni rad i Udruženja djece i omladine sa posebnim potrebama. Svi smo saglasni da socijalna davanja trebaju biti dobro ciljana kako bi došla do korisnika kojima su najpotrebija, kao i da ispravljamo Pravilnike, Zakone i greške koje se dešavaju u njihovom provođenju, i usaglasili smo se da je jakao bitno da u tome svi učestvujemo“, rekao je Bogdanić i dodao da Vlada nastoji da se socijalna davanja redovno isplaćuju koliko god je to moguće, kao što to čine i lokalne zajednice u kojima nisu vidljive opšte poteškoće u radu.

Bogdanić je pohvalio je rad i organizovanost Udruženja „Rastimo zajedno“ u Gacku, koji treba da bude dobar primjer ostalim Udruženjima u RS.

Direktor Centra za socijalni rad Gacko, Ranko Mastilović, istakao je da se svi Centari u svom radu susreću sa istim problemima – povećan broj korisnika kao i kontinuitet isplata. „Razgovarali smo i o određenim pravima koja želimo da uvedemo u narednom periodu, a koja se tiču samog starenja populacije u RS posebno u Hercegovini, i nadamo se da ćemo uskoro uspjeti da riješimo mnogo toga na dobrobit naših korisnika“, rekao je Mastilović.

Porast broja korisnika je počeo od 2012. godine, od uvođenja novog Zakona, jer su novčana davanja povećana četiri puta kada se povećao i broj lica zainteresovanih za ostvarivanje ovih prava, dok jedan broj i nema zakonskog osnova za to.

Direktoti centara za socijalni rad i danas su imali uobičajene zahtjeve – da se ministarstvo potrudi da i dalje drži kontinuitet isplata, da se razvije pomoć u kući, te da institucionalno zbrinjavanje starijih lica bude manje izraženo kroz boravak u dnevnim centrima u lokalnim zajednicama.

Predsjednik Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS, Radomir Radmilović, ministra je upoznao i sa problemima djece i omladine sa poteškoćama u razvoju. Predstavljena je osnovna problematika korisnika i usaglasili su se da u narednom periodu naprave konkretne poteze koji će poboljšati uslove života ove populacije.

Radmilović je istakao da su ortopedska pomagala, lijekovi koji se ne nalaze na pozitivnim listama i pelene osnovni problemi sa kojima se susreću ova lica, te se nada da će u narednom periodu imati sastanak i sa predstavnicima Fonda kako bi bliže pronašli svima prihvatljiva rješenja.

Podijelite vijest