Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 67. Statuta Opštine Gacko (“Službeni glasnik Opštine Gacko”, broj 5/17, 1/19) i člana 3. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Opštine Gacko”, broj 7/05, 1/10, 1/11) Načelnik Opštine Gacko raspisuje:

K  O   N  K  U  R  S

  za dodjelu stipendija za školsku 2019/2020. godinu

Redovni studenti  II, III, IV, V,  i  VI, godine studija koji imaju stalno mjesto prebivališta u opštini Gacko imaju pravo da podnesu zahtjev Opštini Gacko za dodjelu stipendije ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način.

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

  • Uvjerenje o redovnom školovanju
  • Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta
  • Izjavu da nije korisnik stipendije (kredita) odobrenog od strane drugog pravnog lica
  • Kućnu listu

Dokaze koji se odnose na sledeće kategorije:

  • Dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I –  IV kategorije invalidnosti i djece bez jednog roditelja ili oba roditelja.
  • Dokaze o prihodima porodičnog domaćinstva
  • Uvjerenje o katastarskom prihodu nosioca domaćinstva
  • Uvjerenje o prosjeku plata, potvrda sa Biroa za zapošljavanje ili poslednji ček od penzije (u zavisnosti od statusa navedenih članova porodičnog domaćinstva)
  • Uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja

Pravo na stipendiju po ovom Konkursu imaju studenti kojima od upisa fakulteta nije prošlo više od pet godina studiranja do godine za koju se konkuriše za dodjelu stipendije (četvorogodišnji ciklus studija, odnosno šest godina za master studije, odnosno sedam godina za studente fakulteta čije studiranje traje šest godina).

Neblagovremeno predati i nepotpuni Zahtjevi neće biti razmatrani.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti na protokol (kancelarija broj 1) Opštine Gacko.

Za sve informacije po ovom pitanju obratite se u kancelariju broj 25. Opštine Gacko.

Konkurs ostaje otvoren do 18.09. 2020. godine.

Podijelite vijest