Конкурс за додјелу стипендија за школску 2019/2020. годину

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 67. Статута Општине Гацко (“Службени гласник Општине Гацко”, број 5/17, 1/19) и члана 3. Одлуке о стипендирању студената („Службени гласник Општине Гацко”, број 7/05, 1/10, 1/11) Начелник Општине Гацко расписује:

К  О   Н  К  У  Р  С

  за додјелу стипендија за школску 2019/2020. годину

Редовни студенти  II, III, IV, V,  и  VI, године студија који имају стално мјесто пребивалишта у општини Гацко имају право да поднесу захтјев Општини Гацко за додјелу стипендије уколико то право нису остварили на други начин.

Уз захтјев студенти су дужни приложити:

  • Увјерење о редовном школовању
  • Увјерење о сталном мјесту пребивалишта
  • Изјаву да није корисник стипендије (кредита) одобреног од стране другог правног лица
  • Кућну листу

Доказе који се односе на следеће категорије:

  • Доказ о статусу дјеце погинулих бораца, дјеце умрлих бораца или дјеце ратних војних инвалида I –  IV категорије инвалидности и дјеце без једног родитеља или оба родитеља.
  • Доказе о приходима породичног домаћинства
  • Увјерење о катастарском приходу носиоца домаћинства
  • Увјерење о просјеку плата, потврда са Бироа за запошљавање или последњи чек од пензије (у зависности од статуса наведених чланова породичног домаћинства)
  • Увјерење о просјеку оцјена у току досадашњег школовања

Право на стипендију по овом Конкурсу имају студенти којима од уписа факултета није прошло више од пет година студирања до године за коју се конкурише за додјелу стипендије (четворогодишњи циклус студија, односно шест година за мастер студије, односно седам година за студенте факултета чије студирање траје шест година).

Неблаговремено предати и непотпуни Захтјеви неће бити разматрани.

Захтјев са документацијом доставити на протокол (канцеларија број 1) Општине Гацко.

За све информације по овом питању обратите се у канцеларију број 25. Општине Гацко.

Конкурс остаје отворен до 18.09. 2020. године.

Подијелите вијест