JPU “Dječiji vrtić” Gacko: Javni poziv za prijem djece u produženi boravak u radnoj 2023/2024. godinu

JPU “Dječiji vrtić” raspisuje javni poziv za redovni prijem djece u produženi boravak za radnu 2023/2024. godinu.

I

Obavještavaju se roditelji/staratelji da će se prijem prijava djece u JPU “Dječiji vrtić” Gacko za radnu godinu 2023/2024. godinu vršiti u periodu od 15.05.2023. do 31.5.2023. godine.

Polaznici ustanove mogu biti djeca prve trijade osnovne škole. Za prijavu djece potreban je rodni list djeteta.

I I

Prijava za prijem djece može se preuzeti u JPU “Dječiji vrtić” Gacko svakim radnim danom od 8h do 12h.

III

O potpisivanju ugovora roditelj/staratelj djeteta biće obaviješten putem oglasne table u JPU „Dječiji vrtić“ Gacko, te je dužan pristupiti zaključenju Ugovora o korištenju usluga ustanove u periodu od 21.08.2023. do 25.08.2023. Prilikom zaključivanja ugovora o korištenju usluga Ustanove roditelj/staratelj je dužan dostaviti uredno urađene briseve nosa, grla i stolice ne starije od mjesec  dana kojim se potvrđuje da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.

Istekom utvrđenog roka za potpisivanje ugovora nastalog krivicom roditelja/stratelja isti gubi pravo na zaključivanje ugovora.

IV

Prijava za upis može se podnijeti svakim radnim danom u periodu od 8h  do 12h.

V

Lista prijedloga koju sačinjava Komisija za prijem biće istaknuta na oglasnoj tabli  JPU “Dječiji vrtić” Gacko.

Roditelj/staratelj koji je nezadovoljan utvrđenim prijedlogom ima pravo da u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste uloži žalbu direktoru Ustanove.

Podijelite vijest