ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко: Јавни позив за пријем дјеце у продужени боравак у радној 2023/2024. годину

ЈПУ “Дјечији вртић” расписује јавни позив за редовни пријем дјеце у продужени боравак за радну 2023/2024. годину.

I

Обавјештавају се родитељи/старатељи да ће се пријем пријава дјеце у ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко за радну годину 2023/2024. годину вршити у периоду од 15.05.2023. до 31.5.2023. године.

Полазници установе могу бити дјеца прве тријаде основне школе. За пријаву дјеце потребан је родни лист дјетета.

I I

Пријава за пријем дјеце може се преузети у ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко сваким радним даном од 8h до 12h.

III

О потписивању уговора родитељ/старатељ дјетета биће обавијештен путем огласне табле у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко, те је дужан приступити закључењу Уговора о кориштењу услуга установе у периоду од 21.08.2023. до 25.08.2023. Приликом закључивања уговора о кориштењу услуга Установе родитељ/старатељ је дужан доставити уредно урађенe брисевe носа, грла и столице не старије од мјесец  дана којим се потврђује да је дијете здраво и да може похађати вртић.

Истеком утврђеног рока за потписивање уговора насталог кривицом родитеља/стратеља исти губи право на закључивање уговора.

IV

Пријава за упис може се поднијети сваким радним даном у периоду од 8h  до 12h.

V

Листа приједлога коју сачињава Комисија за пријем биће истакнута на огласној табли  ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко.

Родитељ/старатељ који је незадовољан утврђеним приједлогом има право да у року од 8 дана од дана објављивања листе уложи жалбу директору Установе.

Подијелите вијест