JP „Komus“ Gacko: Uređenje grada i zelenih površina

Radnici Javnog preduzeća „Komus“ Gacko po Programu zajedničke komunalne potrošnje, proteklih dana sprovode niz aktivnosti uređenja grada.

U toku je uređenje parkova i sadnja oko 3000 komada sezonskog cvijeća na više lokacija u gradu. Na potezu u ulici Kraljice Jelene zasađeno je i 100 komada lavande. Sadnja drvenastih sadnica, koja je bila planirana za prethodni mjesec, zbog loših vremenskih prilika odgođena je za jesen.

„Svaki mjesec se provode redovne aktivnosti kako je predviđeno Planom zajedničke komunalne potrošnje. Redovno se vrši održavanje zelenih površina, čišćenje grada i odvoz smeća” istakao je tehnički direktor „Komusa“, Mile Vujučić.

Na nekoliko lokacija u gradu postavljena su 4 kontejnera sa poklopcem, zapremine 1100 l. Planirana je nabavka novih kontejnera iste zpremine, koji će zamijeniti postojeće.

Podijelite vijest