Javni poziv za učešće u akcelerator programu

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća 9. septembra raspisala je Javni poziv za učešće u akcelerator programu kojim će se provoditi u Bileći.

Program je namijenjen početnicima u poslovanju zasnovanom na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta, koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge.

Program se sastoji od tri faze: programa predakceleracije, akceleracije i programa rasta. Podrška u okviru programa obuhvata besplatnu obuku, besplatnu savjetodavnu podršku iz određenih oblasti, administrativnu i tehničku podršku za korišćenje sredstava iz različitih programa finansiranja, mogućnost predstavljanja poslovnih planova potencijalnim investitorima, promociju i međunarodno povezivanje.

Poziv je otvoren za sve kreativne osobe sa područja Republike Srpske/BiH, koje imaju inovativne poslovne ideje i namjeru da osnuju preduzeće u RS tokom akcelerator programa ili već imaju registrovano preduzeće ne starije od 18 mjeseci. Kandidati se mogu prijaviti kao samostalni podnosioci ili kao tim. Poslovne ideje koje se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, igre na sreću, finansijsko posredovanje, neće biti razmatrane.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem obrasca kojeg mogu pronaći na veb stranici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća: http://www.rars-msp.org/sr/zapocnite-vlastiti-posao-uz/n1217 i Preduzetničkom portalu Republike Srpske:
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/zapocnite-vlastiti-posao-uz-podrsku-akcelerator-programa/.

Popunjen obrazac potrebno je dostaviti na e-mail: info@rars-msp.org najkasnije do 9. oktobra 2019. godine sa naznakom “Prijava za učešće u akcelerator programu”.

Akcelerator program se provodi u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom Agencije za 2019. godinu, a u saradnji sa Opštinom Bileća i JU Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja.

Podijelite vijest