Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja i razvoja privrede Opštine Gacko za 2022. godinu

Opština Gacko raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja i razvoja privrede Opštine Gacko za 2022. godinu.

Kako stoji u tekstu javnog poziva, dodjela podsticajnih sredstava ima za cilj da osigura unapređenje poslovnog ambijenta i podsticanje privrednog razvoja, povećanje obima ekonomske aktivnosti, podršku razvoja preduzetništva sa akcentom na žensko preduzetništvo, povećanje broja zaposlenih, tehnološko unapređenje procesa rada, razvoj malih i srednjih preduzeća u oblasti proizvodnog, zanatskog i uslužnog sektora te poboljšanje životnog standarda i održivog privrednog razvoja na području opštine Gacko.

BUDŽETSKA SREDSTVA I NAMJENA PODSTICAJA

Iznos sredstava namjenjen za podsticaje u privredi za 2022. godinu iznosi 100.000,00 KM.

U okviru navedenih sredstava planirane su tri mjere podsticaja.

  1. Finansiranje samozapošljavanja u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM i to:

Podsticaj 1. za samozapošljavanje lica u proizvodnim djelatnostima – 50% sredstava sa pojedinačnim iznosima od 4000,00 KM do 6000,00 KM;

Podsticaj 2. za samozapošljavanje u uslužnim zanatskim djelatnostima – 30% sredstava sa pojedinačnim iznosima od 4000,00 KM do 6000,00 KM;

Podsticaj 3. za samozapošljavanje lica u trgovini, ugostiteljstvu i ostalim uslužnim djelatnostima – 20% sredstava sa pojedinačnim iznosima od 4000,00 KM do 6000,00 KM;

Pojedinačni iznos subvencija zavisi od stručne spreme i iznosi:

– za lica sa zvanjem NK podsticaj u iznosu od 4.000,00 KM,
– za lica sa zvanjem KV/SSS/VKV podsticaj u iznosu od 5.000,00 KM,
– za lica sa zvanjem VŠS/VSS podsticaj u iznosu od 6.000,00 KM.

2. Finansiranje zapošljavanja novih radnika kod poslodavaca u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM i to:

Podsticaj 1. za zapošljavanje novih radnika u proizvodnim djelatnostima –50% sredstava sa pojedinačnim iznosima od 4000,00 KM do 6000,00 KM;

Podsticaj 2. za zapošljavanje novih radnika u uslužnim zanatskim djelatnostima –30% sredstava sa pojedinačnim iznosima od 4000,00 KM do 6000,00 KM;

Podsticaj 3. za zapošljavanje novih radnika u trgovini i ugostiteljstvu i ostalim uslužnim djelatnostima – 20% sredstava sa pojedinačnim iznosima od 4000,00 KM do 6000,00 KM.

U zavisnosti od stručne spreme novozaposlenih radnika pojedinačni iznos subvencija iznosi:
– za lica sa zvanjem NK podsticaj u iznosu od 4.000,00 KM,
– za lica sa zvanjem KV/SSS/VKV podsticaj u iznosu od 5.000,00 KM,
– za lica sa zvanjem VŠS/VSS podsticaj u iznosu od 6.000,00 KM.

Za novo zapošljavanje, poslodavci mogu ostvariti pravo na podsticaj za maksimalno 4 radnika u maksimalnom iznosu do 20.000,00 KM u zavisnosti od raspoloživih budžetskih sredstava.

3. Sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava u funkciji zapošljavanja, povećanja produktivnosti i stvaranja nove vrijednosti u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM

– u pojedinačnim iznosima u visini od 30 % nabavne vrijednosti, a maksimalno do 10.000,00 KM, na osnovu fakture sa fiskalnim računom ili fakture i izvoda računa iz poslovne banke o plaćanju istog.

Privredna društva i preduzetnici mogu aplicirati po dva osnova:

• samozapošljavanje i zapošljavanje novih radnika i
• zapošljavanje novih radnika i nabavku osnovnih sredstava.

– U slučaju podnošenja zahtjeva za samozapošljavanje i zapošljavanje novih radnika, visina podsticaja za samozapošljavanje se priznaje u skladu sa članom 8. stav 2. Pravilnika, a podsticajna sredstva za zapošljavanje novih radnika u skladu sa definisanim kriterijumima, a u ukupnom maksimalnom iznosu do 20.000,00 KM, bez obzira na broj novozaposlenih radnika.

– U slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava po osnovu zapošljavanja novih radnika i nabavke osnovnih sredstava visina podsticaja za osnovna sredstva će se priznavati u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika, a podsticajna sredstva za zapošljavanje novih radnika u skladu sa definisanim kriterijumima, a u ukupnom maksimalnom iznosu do 20.000,00 KM bez obzira na broj novozaposlenih radnika.

Ukoliko u okviru definisanih finansijskih sredstava po jednoj mjeri ne bude prijavljen dovoljan broj podnosilaca zahtjeva, sredstva će se preusmjeriti na drugu mjeru ukoliko postoje prijave korisnika koji ispunjavaju uslove javnog poziva.

Pri dodjeli podsticajnih sredstava prednost će imati proizvodne, prerađivačke i deficitarne djelatnosti.

Ciljne grupe su:

• Nezaposlena lica sa evidencije Zavoda sa zapošljavanje RS – Biro Gacko koja su svoju djelatnost registrovala od 01.01.2022. godine do roka za podnošenje prijava na javni poziv.

• Privredna društva i preduzetnici registrovani na području opštine Gacko koji su u stalni radni odnos primili nove radnike sa Zavoda sa zapošljavanje RS – Biro Gacko u periodu od 01.01.2022.godine do roka za podnošenje prijave na javni poziv.

• Privredna društva i preduzetnici registrovani na području opštine Gacko najmanje godinu dana prije objave javnog poziva i koji su od 01.01.2022. do prijave na javni poziv investirali sredstva u nabavku osnovnih sredstava u funkciji zapošljavanja, povećanja produktivnosti i stvaranja nove vrijednosti.

• Poljoprivredna gazdinstva registrovana na području opštine Gacko koja se bave isključivo poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda, a što se odnosi na opremu i sredstva za proizvodnju proizvoda sa dodanom vrijednošću koji se proizvode na imanjima (sir, kajmak, sušeno meso, pčelinji proizvodi, prerada ljekovitog bilja i slično.)

Pravo na podsticajna sredstva ne mogu ostvariti:

1. Pravna lica koja u svom vlasništvu imaju učešće opštine, javna preduzeća, udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, finansijske organizacije i osiguravajuća društva, državni organi, organizacije, zaposleni u opštinskoj upravi Gacko, zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima, odbornici koji učestvuju u radu SO Gacko izuzev onih koji su nezaposleni, opštinski funkcioneri, poslanici u Skupštini Republike Srpske i drugi korisnici budžetskih sredstava.

2. Djelatnosti ugostiteljstva tipa barovi i kafane i oni koji imaju instalirane aparate za igre na sreću, te djelatnosti štetne po zdravlje ljudi i ekološki neprihvatljive djelatnosti.

3. Subjekti koji su već obavljali istu ili sličnu djelatnost i istu odjavili u poslednje dvije godine.

4. Subjekti koji su u predhodnoj godini bili korisnici podsticajnih sredstava iz budžeta opštine Gacko, Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Gacko ili po nekom drugom osnovu.

5. Korisnici podsticajnih sredstava iz ranijeg perioda koji nisu ispoštovali obaveze iz ugovora na osnovu kojih su im dodijeljena podsticajna sredstva (nenamjensko korištenje sredstava, nepotpuni narativni i finansijski izvještaji, nepotpuna finansijska dokumentacija pogotovu ona koja se odnosi na izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa).

Izuzetno od tačke 4. poslodavci koji u tekućoj godini zaposle nove radnike sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – Biro Gacko imaju pravo na podsticajna sredstva pod uslovom da je došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u odnosu na predhodnu godinu.

Detaljne informacije o ispunjavanju uslova, potrebnoj dokumentaciji, načinu i kriterijumima ocjenjivanja prijava, zaključivanju ugovora, dinamici doznačavanja sredstava, obavezama korisnika i načinima kontrole navedene su u Pravilniku o uslovima i načinima dodjele, korištenja i kontrole podsticajnih sredstava za zapošljavanje i razvoj privrede opštine Gacko (obavezno pročitati).

NAČIN PRIJAVE

Zahtjevi za dodjelu podsticaja podnose se na za to propisanim obrascima koji su obavezni, a dostupni su i u prostorijama Opštine Gacko. Uz propisani obrazac zahtjeva za pojedine vidove podsticaja prilaže se dokumentacija naznačena u dodatku obrasca, u originalu ili kopiji.

Obrasce možete preuzeti ispod:

Obrazac Poslovnog plana i Zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u potpunosti mora biti čitko popunjen, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, kao ni prijave pristigle nakon okončanja roka za prijavu koji je definisan u Javnom pozivu.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama u prijemnu kancelariju opštine ili na adresu Opštine Gacko, Solunskih dobrovoljaca 2, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja i razvoja privrede opštine Gacko za 2022. godinu – Podsticaj za__________________ – Za Komisiju – ne otvarati”.

Javni poziv za dodjelu sredstava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na službenoj stranici Opštine Gacko, odnosno do 07.10.2022. godine do 15.00 časova.

Informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj: 059/471-329, kontakt osoba Ranka Janjić, lično-kancelarija br. 17 ili putem mejla: rankajanjicog@gmail.com.

U cilju pružanja dodatnih informacija o Javnom pozivu, u skupštinskoj sali opštine Gacko 28.09.2022. godine sa početkom u 11.00 časova održaće se Info dan kojem mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.

Pravilnik o uslovima i načinima dodjele, korištenja i kontrole podsticajnih sredstava za zapošljavanje i razvoj privrede opštine Gacko možete preuzeti OVDJE.

Podijelite vijest