Javni poziv za dodjelu subvencija u poljoprivredi za 2021. godinu

Opština Gacko raspisuje Javni poziv za dodjelu subvencija u poljoprivredi za 2021. godinu, koji možete preuzeti OVDJE.

Kako stoji u tekstu javnog poziva, Opština Gacko će za 2021. godinu dodjeljivati subvencije svim poljoprivrednim proizvođačima koji budu ispunjavali uslove propisane Pravilnikom o dodjeli subvencija u poljoprivredi.

 • Predmet poziva

Subvencije svim poljoprivrednim proizvođačima koji budu ispunjavali uslove propisane Pravilnikom o dodjeli subvencija u poljoprivredi.

Isplata podsticajnih sredstava će se vršiti posredstvom Opšte zemljoradničke zadruge na tekuće račune korisnika kada Načelnik opštine, na osnovu zapisnika o činjeničnom stanju komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodjelu subvencija u poljoprivredi, rješenjem odobri isplatu novčanih podsticaja korisnicima.

 • Prava i uslovi učešća za dodjelu subvencija

Pravo na subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji mogu ostvariti sva pravna i fizička lica koja imaju poljoprivredno gazdinstvo na području opštine Gacko i koja ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o dodjeli subvencija u poljoprivredi.

Subvencije će se po ovom pozivu dodjeljivati u stočarskoj proizvodnji, voćarskoj proizvodnji, za kapitalna ulaganja i sufinansiranje premije osiguranja.

Pravo na subvencije u stočarskoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači:

u uzgoju krava – poljoprivredni  proizvođači koji posjeduju najmanje 5 muznih grla, osim za  grla gdje je rađena genotipizacija  i  kod  kojih je dokazana autohtonost gdje nije ograničen broj grla;

za  tov  junadi – poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje 8  junadi u tovu sa minimalnom ulaznom težinom od 250 kg;

u  proizvodnji svinjskog  mesa  –  poljoprivredni  proizvođači koji  posjeduju krmače prasilje ili suprasne nazimice i to minimalno 10  sa minimalnom težinom nazimica 70 kg. i 100 kg. krmača prasilja;

u uzgoju ovaca – poljoprivredni proizvođači koji prijave uzgoj ovaca i koza u minimalnom broju od 50 velikih grla u stadu;

u  peradarskoj  proizvodnji  –  poljoprivredni proizvođači koji imaju organizovanu proizvodnju konzumnih jaja, minimalan broj koka nosilja je 500;

u proizvodnji meda – poljoprivredni proizvođači koji posjeduju najmanje 30 pčelinjih društava i koji su upisani u evidenciju pčelara.

Pravo na subvencije u voćarskoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači za podizanje novih i održavanje postojećih zasada voća. Minimalan broj sadnica je 500 komada.

Pravo na subvencije za kapitalna ulaganja imaju poljoprivredni proizvođači za adaptaciju postojećih i izgradnju novih objekata smještajnog kapaciteta za stočarsku proizvodnju,  koji u tekućoj godini izvrše ulaganja za navedenu namjenu minimalno 5.000,00 KM.

Pravo na sufinansiranje premije osiguranja imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u toku godine izvrše osiguranje svoje stoke.

Važno je napomenuti da jedno poljoprivredno domaćinstvo može ostvariti pravo na tekući podsticaj samo po jednom osnovu i da je maksimalni iznos podsticaja 2.000,00 KM po domaćinstvu.

 • Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Da bi ostvarili pravo na subvencije za 2021. godinu, poljoprivredni proizvođači su obavezni da podnesu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Opštoj zemljoradničkoj zadruzi Gacko.

Zahtjev se podnosi na obrascu koji možete preuzeti OVDJE, a koji se nalazi i u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Uz zahtjev se podnosi sledeća dokumentacija:

1. Za ostvarivanje prava na subvencije u uzgoju krava:

 • kopija  pasoša životinje ili kopija obrasca za prijavljivanje životinje i zahtjev za izdavanje pasoša;
 • potvrda o genotipizaciji kod kojih je dokazana autohtonost grla;

2. Za ostvarivanje prava na subvencije za tov junadi

 • kopija pasoša životinje ili kopija obrasca za prijavljivanje;

3. Za ostvarivanje prava na subvencije u proizvodnji svinjskog mesa:

 • kopija potvrde o izvršenom obilježavanju sa popisom identifikacionih brojeva životinja;

4. Za ostvarivanje prava na subvencije u uzgoju ovaca i koza:

 • kopija obrasca o izvršenom obilježavanju sa popisom identifikacionih brojeva životinja;

5. Za ostvarivanje prava na subvencije u peradarskoj proizvodnji:

 • kopija računa o nabavci koka nosilja;
 • kopija rješenja o registraciji farme;

6. Za ostvarivanje prava na subvencije u proizvodnji meda:

 • dokaz o upisu o evidenciji pčelara (jedinstveni identifikacioni broj pčelinjaka);

7.  Za ostvarivanje prava na subvencije za podizanje novih i održavanje postojećih zasada voća:

 • račun kao dokaz o nabavci sadnog materijala za podizanje novih zasada;

8.  Za ostvarivanje prava na subvencije za adaptaciju postojećih i izgradnju novih objekata smještajnog kapaciteta za stočarsku proizvodnju:

 • program ili projekat adaptacije postojećih ili izgradnje novih objekata;
 • računi kao dokaz o investiranim sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama;

9.  Za ostvarivanje prava na sredstva za sufinansiranje premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje:

 • polisa osiguranja za tekuću godinu;
 • dokaz o izvršenoj uplati osiguranja;
 • Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren do 4. oktobra 2021. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji Opšte zemljoradničke zadruge Gacko ili na broj telefona 059/472 – 331.

Podijelite vijest