Izvršena prezentacija glavnog projekta sportske dvorane u Gacku

Predstavnici firme „Širbegović inženjering“ d.o.o Gračanica, u petak 24. marta, u sali Skupštine opštine Gacko, izvršili su prezentaciju glavnog projekta sportske dvorane u Gacku. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici opštine i sportskih udruženja kao i zainteresovani građani.

Prema projektu, glavna namjena objekta je multidisciplinarna sportska dvorana sa pratećim prostorijama: garderoba, tuševi, sanitarije, prostorija za sudije, kancelarija, kafe bar, fitnes sala, poslovni prostor i prigodna prodaja. Sportska dvorana će ispunjavati uslove održavanja svih dvoranskih sportova (rukomet, košarka, odbojka, tenis) sa gledalištem od 834 sjedećih mjesta na tribinama.

Tokom prezentacije, izneseno je niz predloga od strane stručnih lica, koje će projektanti uvažiti, a koji će biti uvršteni u projekat, nakon čega će se provesti procedura revizije projekta. Nakon toga slijedi postupak javnih nabavki, gdje će se izabrati najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova.

Projektantska cijena iznosi oko dva miliona i stotinu hiljada konvertibilnih maraka, sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost.

IDEJNI PROJEKAT – GACKO – SPORTSKA DVORANA

TEHNIČKI OPIS

Podijelite vijest