Izvještaj sa Trinaeste redovne sjednice SO-e Gacko

Juče je u sali Skupštine opštine Gacko održana Trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine koju je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, šefa računovodstva Rade Starović, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću, Radio Gacka i ITC Trebinje.

Na sjednici je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda.

Na početku zasjedanja, usvojen je zapisnik sa Dvanaeste redovne sjednice koja je održana 17. jula 2014. godine.

Izvještaj o radu Načelnika opštine i opštinske uprave opštine Gacko za 2013. godinu usvojen je, bez rasprave, komotnom skupštinskom većinom.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Gacko za 2013. godinu, koji je obrazložio Načelnik Odjeljenja za za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović.

Prema njegovim riječima ukupni budžetski prihodi u 2013. godini su iznosili 10.064.963 KM, što iznosi 95% u odnosu na planirane.

Poreski prihodi su ostvareni u iznosu 96, 44%.

Najznačajniji prihodi su ostvareni po osnovu rudarske rente 6.149.364 KM u odnosu na planiranih 6.522.253 KM.

Skupštinskom većinom usvojen je izvještaj o stanju sporta u opštini Gacko.

Predsjednik savjeta za sport, Milan Gutović, predložio je program obuke neplivača, kao i da se sačini strategija razvoja sporta opštine Gacko za period  2015-2025 godine, što su odbornici prihvatili.

Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu Javne ustanove „Dječiji vrtić“ Gacko za školsku 2013/2014 godinu sa programom rada i finansijskim planom za narednu godinu.

Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja u opštini Gacko u školskoj 2013/2014 godini prihvaćena je jednoglasno.

Direktor OŠ “Sveti Sava“ Gacko, Radan Papović, ukazao je na problem sve manjeg broja djece. U školskoj 2014/15 godini upisano je 825 učenika raspoređenih u 44 odjeljenja.

Centralna škola Gacko ima 671 učenika raspoređenih u 30 odjeljenja, dok područna škola Avtovac ima 101 učenika raspoređenih u sedam odjeljenja.

U Nadanićima školu pohađa 14 učenika, na Brljevu 16, Dobreljima 7 i u Dulićima 5 učenika.

U ovoj školskog godini upisano je manje 65 učenika tako da smo izgubili četiri odjeljenja, tri u centralnoj školi u Gacku i jedno odjeljenje u područnoj školi Avtovac, što je zabrinjavajući podatak, ističe Popović.

Bez diskusije je prihvaćena Informacija o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja u opštini Gacko u školskoj 2013/2014 godini.

Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Gacko za 2013. godinu i prvih šest mjeseci 2014. godine je prihvaćena jednoglasno i bez rasprave.

Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja na području opštine Gacko za 2013. godinu i prvih šest mjeseci 2014. godine prihvaćena je jednoglasno. Napominjemo da je na trećoj međunarodnoj konferenciji „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ koja je održana 30. oktobra u Banjaluci, Policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja Gacko, odnosno lokalnoj zajednici, dodijeljena bronzana plaketa za rad na unapređenju bezbjednosti saobraćaja. Time je Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Gacko rangirana među prve tri policijske stanice za bezbjednost saobraćaja u Republici Srpskoj.

Takođe, jednoglasno je prihvaćena Informacija o stanju u oblasti Javnog prevoza u opštini Gacko, koji obavlja AD “Jugoprevoz“ Gacko.

Riješena su četiri predmeta imovinsko-pravnih odnosa i postavljena su dva odbornička pitanja.

 

Podijelite vijest